Söndag 20 November

Lukas 23:35–43
                                
      KRISTUS KONUNGEN
När Jesus hade blivit korsfäst stod folket och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.« Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.« Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«

                                             Betraktelse
Kristus är Konungen som regerar från korset - det är Hans Tron.
Han är ödmjukhetens Konung.
Han bär en törne krona istället för en guld krona.
Han uppenbarar sitt kungavälde till ångrande förbrytare.
Han ger dem förlåtelse och evigt liv med Honom.

Kristus Konungen öppnar himmelriket för alla de som ödmjukar sig inför Honom.

Den ”gode tjuven” försvarar sig inte, hånar inte och är inte heller bitter. Dismas, som man enligt tradition kallar honom, förtröstar på Herren, han har hoppets gåva, hopp i att Kristus kan rädda Honom från hans mörka desperata situation. Dismas har tillit till Kristi makt och barmhärtighet,
han fruktar Konungen men är inte rädd för Honom.
Därför kan han ropa från djupet av sitt elände:"Jesus, tänk på mig.."!

Lammet som blev slaktat härskar, Han är Konungen som rår i alla tider!
Hans kungadöme är inte ett världsligt kungadöme.
Kristus Konung är Allsmäktig, Han är Början och Slutet; jorden är Hans fotpall och himlen Hans Tron, änglarna Hans tjänare.
Också vi, Hans barn,  är kallade att tjäna Honom...

Kristus Konungen berör Kyrkans mandat att leda alla länder och folk till omvändelse, stärka och vederkvicka kulturer och förvandla deras lagar enligt trons ljus.

Länder måste bli påminda genom den här Högtiden att det inte bara berör individuella personer men också ledare, presidenter, statsministrar, prinsar och kungar, för också de behöver öppet ära och lyda Kristus Konungen!

Allting tillhör Honom, var skapat av Honom och för Honom.

Men Kristus Konungen behöver inte världens uppskattning och lovsång, Han söker inte att bli omtyckt eller populär.
Istället förkunnar Han att Hans är ett evigt rike och de som tror på Honom gör vad Han säger för att få del i det riket, de lever enligt det rikets lagar och älskar det riket därför att det är Guds rike. De älskar Gud.
Gud. Konung.Korsfäst Konung.

Vi måste se med trons ögon annars så ser vi det inte.

Han kräver Herravälde över hela skapelsen, för den är Hans.
Men länder och nationer har förkastat Kristus Konungen genom lagar som gör tvärt emot Hans lagar: abort, skilsmässor, preventivmedel, homosexualitet och eutanasi.
Det är inte Kristi Konungens lagar men världens prins lagar.
Världens prins är satan.

Människan tror att hon kan göra som hon vill och därför tror hon inte på någon Konung, hon tror inte på gudomliga lagar.
Hon vill inte tro att det finns något absolut – mer än den ”absoluta friheten”...

Gud har all rätt att kräva eftersom Han har skapat oss.
Han har skapat oss för sig själv och för sitt rike, Han ger oss nåd och styrka, förnuft och vilja för att vi ska kunna underordna oss Guds rikes lagar.

Gör vi ändå inte det är det mycket beklagligt.

Välj Honom till Konung! Stå under Hans baner!

Kristus Konungen måste få råda i vår vilja, i vårt hjärta, i vår kropp, i vår Kyrka, i vårt land, i vår värld.
                   
             
                            ”...Leve Kristus Konungen ...” !