Söndag 26 Februari

Matteus 6:24–34
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.«
                                              Betraktelse
Den vi har glömt saknar vi inte, frågar inte efter, än mindre längtar efter.
Gud är glömd.
Det är lätt att glömma Honom i världen, för världens mammon tar upp hela ens tid, kraft och energi.
Oro och bekymmer övertar oss, vi blir rädda att förlora det vi fått ihop och snart planerar vi hur vi ska kunna få mer.
Hjärtat blir stressat, kroppen blir sjuk även då vi proppar i oss ”enbart ekologiskt”, och livet blir mer och mer mödosamt...

Dåre!, säger Jesus, i denna natt ska din själ utkrävas av dig..

Fången.
Judas protesterade mot att Maria Magdalena hade slösat pengar på aromatisk olja som hon sedan slösaktigt hällde över vår Herres fötter.
Judas var inte intresserad av de fattiga men sa för sitt eget intresse att Maria Magdalena borde tänkt på de fattiga istället för på Jesu begravning...
Han frågade översteprästerna hur mycket de var villiga att ge honom om han gav Jesus i deras händer.

Så vad är mammon. Pengar. Är det bara pengar som kan stå i vägen mellan oss och Gud?
Mammon är det som styr mig, mammon är det ,mitt liv, mina val tjänar.
”Vi kan inte tjäna både Gud och mammon”.
Nån måste komma först antingen det ena eller det andra.
Jesus säger så.
Så vad kommer först?

Tid är pengar. Så väldigt lite tid, om över huvud taget någon tid, ges till Gud.
Ger jag mer tid till arbete för att få pengar, gör jag allt för pengar och ingenting för Gud utan profit, ja, då kommer mammon först.
Vi kanske tror att vi ungefär har allt på samma plats. Men nej: vi kan inte tjäna Gud och mammon för då hatar vi det ena eller det andra till slut. Kärlek till mammon leder oss således till hat.
Världen vill gärna att vi tar på oss en massa skulder, för att passa in i systemet, bra utbildning, vackert hus..vill du ha? Låna.
Sen betalar du tillbaka på livstid.
Fången i mammon.

”Fråga inte vad ska jag äta?..Men i världen jagar alla efter hundratals olika dieter:
ekologiskt, (som är en mammon industri),
Ayurveda som säger vad vi ska äta enligt vår personlighet.
Lågkolhydrat som får dig att känna dig bättre,
medelhavsdiet där man bara undviker vitt socker och vitt mjöl för det ger svullen mage,
laktosfri diet,....

”Fråga inte vad ska vi dricka”..
rena ekologiska fruktjuicer, smoothie's............................

”Fråga inte vad ska vi klä oss”
stentvättade denim............................

För dem som bygger sina liv på Klippan av Jesu lära finns det inget att oroa sig för mer än att behaga Gud. Göra Hans vilja, välja det som tar oss närmare Honom, välja det som gör oss mer lik Honom, välja det som gör oss till helgon, välja bort allt som leder oss bort från Honom, välja bort all synd. 
Det är en annan värld!
Just därför att det är en annan värld kan mammons värderingar och Kristi värderingar inte tjänas på samma gång.
”Ge till Caesar vad som tillhör Caesar och ge till Gud det som tillhör Gud”. Världens värderingar och Kristi värderingar kan inte försiggå på samma gång.
Det är en illusion att tro att vi kan leva av världens begrepp och värderingar och samtidigt leva ett liv i Kristi efterföljelse.
Världen har sina offer. Men det är inte samma sak som att vara martyr för Kristus.
Jesus säger att vi ska leva igenom våra kors och svårigheter i tro, i hopp och i kärlek till Gud.
I lydnad till Guds vilja, till Guds ord.

”....Är inte livet mer än födan...”
Jo, livet är mer än födan, det är liv i Gud som är evig och Fader och Godhet och Kärlek och Sanning, det är liv i Anden som spirar och andas ren luft i Guds frihet som Hans barn,som liljorna på ängen, i längtan efter sann frihet!

...Är inte kroppen mer än kläderna...”
Jo, kroppen är den Helige Andes tempel som Gud ger värdighet genom att ta sin boning i, kroppen bär själen som i sin tur bär kroppen som är menad för evigt liv med Gud och därför ska hållas ren och fri så att den så mycket som möjligt kan återspegla Fadern och Sonen i uppståndelsens evighet.

Låt varje oro övergå till en akt av överlämnande och tillit till Herren:
”Jesus, jag överlämnar min oro i Dina händer,
Du vet allt, låt det ske enligt Din vilja,
det är Du som är Gud och inte jag.
Jesus, jag förtröstar på Dig. FADER, Du är min Fader, jag är Ditt barn,
och jag tillber Dig i Din Heliga vilja för mig. Amen

Vi har en Fader som har skapat oss, tar hand om oss och älskar oss, men ofta lever vi som om detta inte vore sant - eller ens betydelsefullt.


                        
”...Sök först hans rike och hans rättfärdighet..”