20 Mars

Helige Josef!

Jungfru Marias brudgum.
Jungfru Marias ärorike make.


Så många helgon har haft extatiska möten med Herren.
En del har blivit upptagna till tredje himlen.
Elisabet, Sakarias hustru, fick en sån glädje av det ofödda Barnet att hon blev fylld av den Helige Ande...
Hur mycket mer fick då inte Josef glädjas av det allra heligaste Barnet
i Betlehem,
i Nasaret
i Jungfrun Maria
i hans själ.
Helige Josef, lär oss tystnad, lär oss ödmjukhet,
vaka över oss så att Jesus växer i våra själar.