Söndag 7 Maj

Johannes 10:1–10
Vid den tiden sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.«


                                               Betraktelse

I Jesus finner vi friheten att gå in och ut.
Han är inte en stängd dörr.
Han är grinden till fåren.
Många ger sig ut för att vara ”grindar”. Men det finns ingen annan än Han.

Ingen annan än Jesus har sagt att han ”är grinden till fåren”.
Ingen annan än Jesus har sagt att ”alla andra är tjuvar och rövare”.

Vi är tjuvar och rövare om vi i någon annans namn eller i något annat namn, lär att det finns Liv för vår andliga själ eller att det finns någon förutom Jesus som leder till sann frid och glädje.

Vi är tjuvar och rövare om vi lär att det förutom Jesus finns någon eller något som ger evigt liv!

Vi är tjuvar och rövare om vi förvränger Guds ord och sedan lär det med auktoritet, som t.ex. att säga att ens subjektiva kärlek till någon är större än Guds ord och att vi därmed kan följa det hellre än Guds ord.

Vi är tjuvar och rövare om vi säger att vi inte har tillräckligt med historisk data för att veta att Kristus verkligen sagt det som står i Evangeliet (och därmed kan Kyrkan inte vara ofelbar och heller inte egentligen ha något läroämbete eller dogm), eller att Bibeln kan lika bra tolkas av enskilda individer eftersom alla har den Helige Anden (och därmed inte behöver Kyrkans läroämbete).

Det är faktiskt så radikalt att Jesus säger att den som kommer i Hans ställe är en tjuv och att följa den tjuven leder till döden!

I en all mer utmanande världslig indoktrinering börjar tron att svikta.
Är det så att man överallt börjar tveka på Kristi transcendens?
Om Han är transcendent så är Han ”Jag Är”, Han är Gud från Gud, Ljus från Ljus, sann Gud av Sann Gud.
Han är då inte bara inom oss "som en kraft" men Han är en personlig Gud som samtidigt är Skapare och Allhärskare.

Är Han det så innehar Hans Kyrka ett ofelbart läroämbete.

Vår Herde som vi har tillit till och söker att efterlikna i det vi är och gör, är den korsfäste Kristus.
Grinden är gjord av korsets trä. Någon annan grind finns inte.
Hans lära är Guds lära, som Han lär oss i Hans korsfästa kropp, i Hans ord och i Hans Kyrka.

Grinden är Kristi Kropp, Kyrkan som Han givit sitt liv för.
Fåren är beroende av Herden för att få vatten att dricka, bete att beta på och för att bli skyddad från faror.
De, fåren och herden, har ett intimt förhållande byggt på tillit som växer sig djupare med tiden. De lär sig väl att känna igen Hans röst, de kan urskilja den från tusen andra röster.

Vad betyder det att kunna ”gå in och ut” genom grinden?
Att ha ett hem är att ha en grind. Varje gång jag går ut går jag ut ”med hemmet”. Hemmet bär jag med mig, i mig. Jag går ut som en del av mitt hem. Jag går ut för att komma in – tillbaka - igen. Friheten ligger i att kunna gå in och ut,och finna bete. Grinden är jag fri att öppna eller stänga.
Vare sig jag går ut eller går in genom grinden är jag i mitt hem.

Detta är Kyrkan.
Där är jag fri att gå in och ut och finna bete, för jag är i Kristus. Och vad som än händer finner jag bete, i allting, både inne och ute, i sorg och glädje, i framgång och motgång hittar jag föda som blir till näring.
I Hans Kropp finns outgrundliga skatter. I Hans Kropp finns Liv!

                    
"...Jag har kommit för att de ska ha liv..."