Söndag 2 Juli

Matteus 10:37–42

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.«

                                        Betraktelse

Vår belöning kommer att bero på hur mycket vi har bidragit till en Kristen värld och hur mycket vi hjälper dem som försöker göra en Kristen värld.

En Kristen värld enligt Evangeliet och enligt Kyrkans eviga lära.

Ett glimmande familjeliv som ersättning för vad vi egentligen skulle ha gjort för Gud, utan att lyda Kristi förordningar hjälper oss inte.
 
Kärlek till föräldrar och till sina barn, familj och vänner är naturlig,
mycket bra och nödvändig men det räcker inte till frälsning eftersom
kärlek till Gud kommer först.

För om vi prioriterar den köttsliga kärleken före Guds kärlek kan inte det himmelska bli en belöning. Vi kan inte ignorera det som Jesus kräver -
för att få frid med våra föräldrar eller barn.
Låter detta hårt?

På ett annat ställe i Evangeliet frågar Jesus”vem är min mor, mina bröder och systrar?
Jesus svarar på sin egen fråga och säger att den som gör Hans vilja är Hans mor, syster, bror... Alla som gör Guds vilja är i sanning mödrar, fäder, systrar och bröder.
Det är den nya familjen som Kristus själv har kallat samman.

Att bli värdig Kristus...

Vi behöver ständigt förnya oss och förkovra oss i bön och läsning (särskilt helgonen) för att bättre förstå vad det betyder att bli värdig Kristus.
För det är Kristus vi behöver lära känna, kontemplera Hans ansikte, se Hand gudomlighet, Hans obegripliga kärlek, medlidande och Hans lidande för att förstå vem det är vi ska bli värdig av.
Vem är som Gud!?, utropar Ärkeängeln Michael med auktoritär stämma.

Vi vill gärna tro och nu tror också många, att Evangeliet handlar om att vara trevlig, om att bli tröstad...

För dem som tänker så kommer detta Evangelium att komma som en chock, någonting man hellre skulle hoppa över.
Det är för utmanande, och så sträng är väl inte Gud att vi inte skulle få älska vår egen familj!!
Det handlar om att älska vår familj enligt Gud. För Gud.
Hur kan det annars leda till Gud?

Evangeliet, Kristi lära. är krävande, men det är ingen motsägelse eller motsats till Guds barmhärtighet!  
Världen kommer alltid att bli skandaliserad av Kristus.
Vi måste be om nåden att inte vi blir det!

I sådana här tydliga texter ser vi att vi har val och att valet inte är lätt, eller rättare sagt, det är absolut omöjligt  - utan Jesus.
Och det är bara Jesus som kan kräva en sån sak, alls säga en sån sak:
"den som älskar sina föräldrar eller barn mer än mig är inte värdig mig"(!)

Jesus ser hur vi väljer. Vad väljer vi?
Svåra val. Ändå är det så Gud vill ha det. Älska Gud mer än oss själva. Det är så Gud vill ha det. Och med all rätt! Vi måste be om tro och nåd att se det.

Att bli värdig Kristus..

I samma veva talar Jesus om att vi ska ta upp våra kors.

Man efterföljer Kristus även i förhållande till sin familj, sina föräldrar och barn.
Det är inte min mors frid och ro som först gäller om den är byggd på en falsk frid och ro. Det är min mors eviga liv som kommer först!
Hon kommer inte att acceptera?
Helt säkert inte i hennes fallna natur men i djupet av hennes ande där Gud fortfarande verkar, väntar, älskar, kommer något att studsa tillbaka till hennes inneboende hunger för Gud, och... vi måste be för det!

Ju förr vi säger ja till Gud i våra liv ju mer kan vi förbereda oss för Hans belöning:Evigt liv med Gud och Hans familj!

För det behövs förberedning. Korset i våra liv förbereder oss.
Om vi tar upp det.

Mer än att söka närhet till vår familj måste vi söka närhet till Kristus.
Närhet till Gud är en närhet som inte någon familj i världen någonsin kan ge.

Vi tar upp våra kors och arbetar oss igenom vår Kristna tro tills den skiner som stjärnor på himlen så att också andra, som söker, kan finna.
När vi tar upp vårt kors låter vi också förvandlingen ske i oss. Vi blir lik Honom som gav allt i kärlek till Fadern.
Men inte bara vår egen förvandling utan också världens. Vårt offer, vårt överlämnande till Kristus och till Hans lära blir del av Guds frälsningsplan, och vi blir Hans och allas syster, bror och mor!
Det är på något vis det som valet handlar om: Kristus - eller allt annat.


                                   ”...att tillhöra Mig...”