Söndag 15 Oktober

Matteus 22:1–14
Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och fariseerna i liknelser: »Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ Många är bjudna, men få är utvalda.«
                                          Betraktelse

Jesus talar här om vår frälsningshistoria.
Sedan Israel blev ett folk, vilket Gud gjorde dem till, har Han inbjudit dem först, men också oss och hela mänskligheten, till den allra största fest vi kan tänka oss, eller rättare sagt, vi inte ens kan tänka oss.
Vi kan inte föreställa oss himlen på ett tillräckligt realistiskt sätt eftersom vi inte har någon erfarenhet av vad som är bortom det jordiska, mer än genom vår tro.
Inte bara Israeliterna - var inte ett folk - men inte heller var hedningarna något folk.
Vi blev ett folk i Kristus (jfr 1Peter 2:10), när vi ingick i Hans eviga förbund som är förseglad i den Heliga Eukaristin!
Genom att bli kvar i Guds eviga förbund, är vi på väg till den utlovade Festen som Kungen bjuder oss in till - vi kan nu smaka lite av den Festen för den börjar redan här!

Bröllops festen är det bubblande glada mötet mellan mänsklighet och Gudomlighet!

Jesu mission är att förena människor med Fadern.

Kungen hade gjort sig så många besvär för att förbereda sonens bröllop dit mängder av gäster var inbjudna.
Men gästerna som var inbjudna var varken öppna eller emottagande. Viljan att följa deras egna planer gjorde dem inget gott!
Vi kan så lätt ge ”bra” ursäkter till varför vi inte har tid med Gud och Hans Fest.
Festen där allting gott finns i överflöd...men vi är inte det minsta intresserade! Varför?

Därför att Kungen kräver att vi tar del i Hans förbund.
Då får det vara. Eller så gör man om lite i förbundets regler.

Åkrarna behöver vi ta hand om för att de ska ge avkastning.
Det är också Guds vilja att vi arbetar. Arbetet tillhör människans värdighet. Också affärer behövs göras..infrastrukturer är viktiga för samhället...

Men det är inte först och främst uppbyggandet av samhällets sociala och ekonomiska välgång som ska prioriteras, men var och ens liv i det förbund som Jesus Kristus skrivit med sitt blod!
Därifrån och bara därifrån kan ett samhälle byggas upp till det som vi alla önskar skulle vara grunden för våra samhällen: frid, fred, hänsyn till andra, respekt...
För det var ju inte bara arbete som höll de inbjudna borta från att komma till Festen det var ju också så att de hade ihjäl människor, Guds tjänare!
Att åsidosätta Gud och Hans ord, är sannerligen ett enastående våghalsigt dödande!

Guds lidande Tjänare, Jesus Kristus, som inte bara själv blev dödad men också blir dödad i dem som talar Hans ord och gör Hans vilja och på grund av det blir, på ett eller annat sätt, förföljda.

Otrohet till Gud kan leda till vad som helst, från mord på ofödda barn till mord på gator och torg.

Hur kan man å ena sidan vilja bygga upp ett kärleksfullt samhälle med respekt för de fattiga och marginaliserade, med miljövänliga bilar och mat, hälsosamma smoothies och ekologiskt gödsel..,
samtidigt som man påbjuder lagar att döda ofödda barn som lider av Downs syndrom: en slags kategori av människor man likaväl kan avskaffa!?

Därför att världen väljer bort Kristus väljer den också bort en sann etik och moral.
Den väljer bort liv!
Väljer den bort Kristus väljer den också bort lidandet.

Väljer den bort lidandet, väljer den faktiskt också bort kärlek!

Väljer den bort kärlek,väljer den också bort de vackra bröllopskläderna som man måste bära för att komma in i den stora bröllops salen.

Kungens Fest.
Kungen gifter ju bort sin enfödde älskade Son! Och det speciella är att vi alla är brudar till Brudgummen. Det är det Kungen bjuder oss till att bli. Alltså inte bara gäster som tittar på, men gäster som blir brudar därför att Kungen ger dem Brudgummen!
Varför är vi då så förvånade att Kungen blir arg?!, arg på dem som hellre bryr sig om åkrar, affärer och synd...

Till Bröllops Festen kan bara de som är iklädda Guds kärlek komma in. Och det är den kärlek som Jesus Kristus har fastställt som den enda kärlek himlen består av: korsets kärlek, lidandets offer till Gud, och därigenom, kärlek till nästan!
Jesus, Brudgummen, har själv visat oss att vägen till Honom är den kärlek som tar sin näring från korset, från Hans sår från Hans utspillda blod och tårar.

Gud, i Jesus, har ingått i ett evigt varande förbund med oss.
Han har blivit människa så att vi nu kan bli Gud, lik Honom!
Men först: identifiering med den som Älskar oss.
Vi besvarar Hans inbjudan genom att förbereda oss för vårt bröllop med Honom.
Förberedelserna är att älska Jesus såsom Han vill bli älskad.
Han visar oss hur.
Han visar oss hur vi kan komma till Festen, med de rätta kläderna!

Jesus är Brudgummen. Han söker i oss, Hans brud, en kärlek som emanerar från ett rent hjärta, ett klart samvete, och en tro som har utstått prövningar!
Spring inte ifrån korset!
Ett sånt hjärta och en sådan kärlek är följden av en sann och varaktig omvändelse till Kristus - och till Hans ord!

Vi måste tacka och upphöja och lovprisa och Tillbedja och förhärliga Konungen som bjuder oss in på denna otroliga Fest som vi aldrig skulle kunnat komma på tanke på att över huvud taget få ta del av -
utan Hans Älskade Son och lidande Tjänare, Jesus Kristus!

Vi futtiga små skapelser måste fort besvara Guds inbjudan av hela vårt hjärta och hela vår själ och med all vår kraft och med hela vårt sinne –
för det tar tid att få i ordning bröllopskläderna!

Den generösa Kungen är mitt ibland oss, sökande och väntande på vårt
JA, JAG KOMMER!!!!

                              
”...Men de ville inte komma...”