Söndag 5 Augusti

Johannes 6:24–35
När folket upptäckte att Jesus inte var på platsen där man hade ätit brödet och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.« De sade: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.«
De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.«

                                              Betraktelse

Den föda som är förgänglig är nödvändig för att uppehålla våra liv, men det räcker inte till att nära vårt andliga liv eller till att skydda oss från döden.
Bara Kristus kan ge oss det bröd som stillar vår andliga hunger och ger evigt liv. 
Jesus vill att folket söker Honom, inte därför att Han kan ge dem mat, men därför att Han kan ge dem evigt liv och fylla deras hungrande och törstande ande med strömmar av levande vatten.

Fadern själv har satt sitt sigill på Jesus när Han lät den Helige Ande vila över Honom vid Hans dop. 
Samme Helige Ande var verksam i Jesus och i alla tecken som Gud gjorde genom Honom under Hans offentliga liv.

Mannat som Moses hade givit Israeliterna i öknen var Guds bröd. 

Judisk tradition, säger teologen Brant Pitre, vittnar till hoppet om att det mirakulösa mannat som Moses gav, en dag skulle komma åter och att det var Messias själv som skulle komma med det.

Man brukade kalla det mannat för"den kommande världens bröd".
Mannat fanns bevarat i Guds tempel i himlen och det var därifrån det hade regnat ner på folket under Moses tid.
Och det var därifrån det skulle komma igen.

Gud gav dem mannat för att stilla deras fysiska hunger. 
Men mannat var också ett tecken på att det var Gud själv som ledde Moses och att de därför skulle lyssna till honom.

Nu ville de att Jesus skulle visa dem sin profetiska kraft precis som Moses hade visat att han var en mäktig profet i de under som Gud gjort genom honom under den långa ökenvandringen. 

Men Jesus är inte en profet, Han är mer än så;
Han är Guds Bröd, Han är Livets bröd. 

Det är Han själv som kommer ner från himlen för att bli vår föda i vår långa och tröttsamma ökenvandring. 
Så som Gud försåg Israeliterna med all den näring de behövde för att klara sig genom deras utmanande strapatser i Sinai öken - så är det nu, och tills tidens slut, Jesus som förser oss med det som behövs för att vi, genom livets vedermödor, ska kunna komma fram till det lovade landet.

 Så det är Jesus som är svaret till deras bön om att Han ”alltid ska ge dem det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv”.
Han och enbart Han, är brödet de söker. 

Vilken människa på denna jord, vare sig han är profet eller andlig ledare, kan någonsin säga; ”Jag är Livet bröd” ?

Varför skulle vi då följa någon som är mindre än det? 
Varför skulle vi tillfredsställa oss med vad som är mindre än det? 
Varför skulle vi lära oss om Kristus på ställen där man inte lär att Jesus är det sanna Brödet som ger liv – på riktigt - och inte metaforiskt ?

 

”Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, 
på det som inte mättar”? 
Lyssna till mig så får ni äta feta rätter, kom till mig och hör noga på,
lyssna så får ni liv”
(Jesaja 55:2)


Vad måste vi göra för att utföra Guds verk?, frågar de.
-Tro på Honom som Han har sänt. 
- Sänt vart?
-In i den Heliga Eukaristin!

Tro på Honom, som kommer till er i den heliga Eukaristin, 
tro på Honom, som Fadern har sänt som bröd att äta, och vin att dricka, tro på Hans kött som är verklig föda och på Hans blod som är verklig dryck. 
Tro på att Han förblir i den som med vördnad äter och dricker Honom,
tro på att utan Hans kött och blod finns inget evigt liv.
Detta är Guds verk!

Det är alltså inte bara att tro på Jesus, men på det Han säger.

Vad kan du göra - så att vi kan tro på dig?
- Jag ska komma ner från himlen, eskorterad av Serafimer och Keruber, för att göra mig till bröd och vin, och bli till föda för er. 

Kan ni tro på det?

Israeliterna frågade varandra när de såg mannat i öknen: 
”Vad är det här?”,
eftersom de inte visste vad det var...


         ”...Det är den mat som Herren ger er att äta...”