Söndag 19 Augusti 

Johannes 6:51–58
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
                      Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.«  
                                           
Betraktelse
I Eukaristin är Jesus vår näring, där ger Han oss styrka - för Hans liv pulserar där.
I Eukaristin är Jesus Livets Bröd, Frälsningens Blod.
Eukaristi är Påskalammet som slaktats för oss men som nu lever igen, och lever i oss, i Brödet vi äter!

Eukaristi är manna i öknen, stöd för oss i prövningar, vin som ger glädje och värmer våra hjärtan.
Eukaristi är för oss den allra värdefullaste frukten av Herrens vinranka.
I dess grenar rinner saften som är livgivande; Guds liv i oss, givet genom Kristi lidande på korset.

Det är Enhetens tecken som ger gemenskap i en unik Kropp där vi tillsammans blir formade.
Hans Blod är medicin för våra sjukdomar och Tecknet av evig kärlek.
I Hans Blod finns Livet, där finns Andens eld som renar världen
och vars låga får våra hjärtan att brinna.

Idag säger Jesus; ät Mig, drick Mig.

Detta är det enda sätt som vi kan ha liv inom oss. Han säger det så rakt av; Hans kött är verklig mat och Hans blod är verklig dryck...
Det finns ingen tvekan att brödet och vinet är Kristi kropp och blod.
Han finns där för oss.
Om vi bara kunde sluta att törsta och hungra för allt det som inte är Han!

Eukaristin aktualiserar Kristi offer på korset som i Jesu uppstigning till himlen blev förevigat.
Liturgin förenar jorden med himlen.

Bara Eukaristin har den inneboende förmågan, kraften, att ta oss till den korsfäste Kristus - nu!

Jesus är översteprästen som genom korsets offer ständigt och till tidens ände ber för oss till Fadern och försonar oss med Honom.
Han ger oss Kommunionen för att Han vill vara kvar hos oss, vill att vi ska bli kvar i Honom...leva i Honom.. och Han i oss. Levande bröd! 

Kristus är livets bröd, kom låt oss tillbedja honom!
Eukaristin är Gåvan som är Jesus Själv.
Vi går till Eukaristin tillsammans i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, därför att vi är förenade i en tro och i ett Bröd. Och en Kyrka.

Mottagandet av Kristi Kropp och Blod i kommunionen är personligt, det är ju till mig Han kommer!, men vårt personliga förhållande och intimitet med Jesus händer alltid i Kyrkan: i Kristi Mystiska Kropp.
Det personliga förhållandet till Kristus är aldrig isolerat från Kyrkan, det tar alltid del, utgör en del och lägger till sin del av Kyrkan: min helgelse helgar hela Kyrkan och min synd betungar hela Kyrkan.

Varje nytt Eukaristiskt möte med Jesus är ett förnyat och fördjupat möte där jag för var gång blir mer lik Honom och får ännu en möjlighet att ge mig till Honom såsom Han ger sig till mig. Tack och lov är Jesus tålmodig för det tar ändå lång tid att likna Honom...även med Eukaristin...

Oberoende av hur jag lever kommer Jesus till mig i den heliga Eukaristin - men frukten av det mötet beror på mig.
Eukaristin beskyddar mig från ont och stärker mig i min kamp.

 

”Med vad skulle det lilla Lammet slåss
för att vinna över den stora hemska Draken?
- Hans Blod, Lammets Blod!
Hans Blod slog ”knock-ut” på draken”!
                                                                                 (Scott Hahn)


Bara med det Blodet i våra vener kan vi slåss emot draken.

Eukaristin för oss till den Inneboende Treenigheten.
Ju mer vi är disponerade att ta emot Jesus i Kommunionen, ju närmre kommer vi Gud inom oss. Eukaristin hjälper oss fram till Guds Närvaro i vår själ.

Vi säger att i himlen behövs inte Eukaristin för där är vi inte längre pilgrimer långt ifrån vårt hemland. Där är vi hemma hos vår Fader och Gud. Där är vi evigt "ett-gjorda" med Kristus!

Det är visserligen sant men man kan ändå säga att i himlen blir vi ständigt givna Jesu kropp och blod!
För där när Han oss för evigt med sig själv.
Den eviga Festen är Hans Måltid och Hans Måltid är Han själv.
Vi ska äta och dricka Honom för evigt i jubel och dans och i Honom och i Hans förhärligade kropp och blod möter vi alla himmelens medborgare.
I en evig kärleks extas ser vi ljus från ljuset av Honom i varandra och ser Hans kropp och blod i oss själva och i alla som tagit emot Hans Eukaristi på jorden.

Där möter vi Gud Ansikte mot ansikte, Gud som jag i Kyrkan har lärt att älska, tagit emot och Tillbett i brödets gestalt.

Här på jorden behöver vi Hans kött och blod för att leva. För att leva evigt.
Så säger Han själv!

Eukaristin får aldrig bli rutin, inte heller går vi dit med oförlåten synd.
Att förbereda sig för mötet med Kristus i Mässan, uppväcker både tro och kärlekens dygd.
Eukaristin är ett möte med den korsfäste och uppståndne Kristus, samtidigt är det den första julen, då Kristus föds i Betlehem;
Ordet blev kött!

Eukaristin är ett möte med Gud som vill övertyga mig om Hans kärlek vilken blev synlig när Han tog mänsklig gestalt, och i Hans mänskliga gestalt blev Hans kärlek som mest synlig vid Hans lidande och död.
Detta så att jag kan glädja mig i Hans ofattbara godhet!
Men också frukta Hans fruktansvärda rättvisa...
och undvika synd.

Sakramental Tillbedjan är en frukt av Eukaristin.
Vi Tillber Honom , i tro ser vi Honom...
Att ha Tillbedjan är att stanna i Hans sakramentala närvaro, sitta vid Hans fötter, lyssna till Honom i stillhet och där ge allt till Honom.

Tillbedjan - en försmak av att ”stå i Hans åsyn”.

Den heligaste Jungfrun Maria är oskiljbar från Eukaristin.
Att se Marias plats i Kyrkan hjälper oss att komma fram till en djupare förståelse av Mysterierna.
Det är lika omöjligt att tänka sig Maria utan Kyrkan som det är att tänka sig Kyrkan utan Maria.
Eukaristin; Jesu kropp och blod...vem kan lära oss att älska Eukaristin, att bättre förstå den och att bättre leva den, än Jesu Moder?
Hon gav Jesus till världen för människors frälsning. Jesus ger oss Hans kropp och blod ”för att världen ska leva”.
Hur då? Han lät sig slaktas.
"Så blandade Han vinet och dukade bordet;
”Kom ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat”.


                         "...
Se och smaka Herrens godhet..."