Ljus av ljus

En sida med artiklar, reportage och olika tankar utifrån katolsk tro.

2015 > 09

Aborten och dess följder är hemska. Om man lyckas att bli övertalad om att det ofödda barnet inte är ett barn finns det inte längre någon begränsning till vad som kan göras med den nya lilla, skapelse som helt försvarslöst och oskyldigt växer och utvecklas i sin mors sköte.

Att man gör så djupt fruktansvärda omoraliska saker som att sälja kroppsdelar från aborterade barn är följden av barn-dödandet. Organ och kroppsdelar sorteras ut från aborterade barn - även levande – vilket sen säljs till så högt pris som möjligt. Hur är det möjligt att man vill köpa aborterade barns CNS, och hjärnor om de inte är människor?

Intervjuarna i dessa videor som går till ”Planned Parenthood”- ett stort biotekniskt företag - låtsas vara köpare av fosters kroppsorgan. som Planned Parenthood säljer. De som låtsas att köpa kommer från ”The Center for Medical Progress". Kamerorna är dolda. Genom detta har det avslöjats, för världen att se, hur stor och hemsk abortindustrin är. Det är helt olagligt att sälja och köpa delar av aborterade barns kroppar. Men det är inte olagligheten av säljande och köpande som är det väsentliga, men dödandet av barn.
 

"Gud som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan ska på ett sätt som är henne värdigt fullgöra det. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott"
                                                                                  (Vat.II, pastoralkonst.Gaudium et spes, n.51)

Läs hela inlägget »
Etiketter: artiklar

Kroppens teologi

(Utdrag ur Sr. Sofie O.P. (2011), ”Till man och kvinna skapade han dem”

Nu är det långt ifrån alla som betraktar samboendet som en prövotid.
Man kan vara fast besluten att leva tillsammans hela livet, kanske för att gifta sig senare vid ett senare, mer lämpligt tillfälle. Gör det då egentligen någon skillnad?
Diakonen Jean Villeminot säger något viktigt vad gäller skillnaden mellan att leva som sambo och som gifta: ”Att så många unga lever i samboförhållanden idag beror på att de tror att de själva är upphov till och skapare av sin kärlek och kan klara förhållandet i egen kraft. Men det är Gud som är upphovet till deras ömsesidiga attraktion! Äktenskapet är en verklig nyskapelse, och det är Gud som förenar man och kvinna”.
   Att gifta sig innebär inte enbart att man och kvinna ger sig åt varandra; det är Kristus som anförtror mannen åt kvinnan och kvinnan åt mannen.
Läs hela artikeln här»

”DU SKA BLI HAVANDE OCH FÖDA EN SON”

Maria, Moder, dotter och brud, ett under av Guds kärlek, i dig finner jag, som i en glad överraskning, Guds kärlek till mig.Om det så behagade Guds Son att komma till världen genom denna kvinna, borde det delvist ha varit för att Han i henne fann sin innerliga glädje! Hennes renhet, som hade sin källa i Hans kärlek till henne, hennes skönhets...
Läs mer»