Ljus av ljus

En sida med artiklar, reportage och olika tankar utifrån katolsk tro.

Den enda "hållbara utvecklingen”, är ett Katolskt samhälle

Vem behöver inte oroa sig?
 
Att skriva kritiskt om det som händer i vår tid i världen och i Kyrkan, kommer inte från lusten att kritisera, hitta fel eller för att man inte kan tala om det goda som händer.
 
Istället kommer det från ens förkrosselse över det osunda som alltmer breder ut sig och in sig i världen och i Kyrkan. En sån situation gör att man vill be mer , tänka mer, urskilja mer; sant från falskt, bra från dåligt och gott från ont.
Det blir allt klarare hur sökandet efter sanning, efter att tänka som Jesus, blir nästan det enda konkreta att göra.
 
Det går upp för en vad som händer och hur vi har, mitt framför våra ögon, blivit fråntagna tro på Kristus, och verkligheten som en objektiv sanning.
De första dygder en människa är kallad att utöva är kärlek; kärlek till Gud, vilket också är ett bud, det första budet.
Vi ser hur i det avkristnade samhället kärlek till människan tar absolut första plats.
En ny humanistisk världssyn som endast den, menar man, kan frälsa världen.
 
Många av oss, i Kyrkan, har låtit oss luras in i dessa ickekristna, för att inte säga, demoniska tankebanor.
 
Vi ser ögonblick för ögonblick hur världsliga och humanistiska ideologier erbjuder världen lösningar på det som dessa ideologier anser viktigast, mest ifråga om hälsa och världens ekologiska välbefinnande.
Detta påverkar radikalt människors själsliga och andliga liv, därför att det ena ingår i det andra.

 .

Läs hela inlägget »