Ljus av ljus

En sida med artiklar, reportage och olika tankar utifrån katolsk tro.

Maria; kvinnans vackraste föredöme

Gud har förhärligat Jungfru Maria och upphöjt henne över varje människa som Guds Obefläckade Moder.

Kyrkan kom att förstå henne som Drottning av himmel och jord och Förmedlerska av alla nåder.

Jungfrun Maria, mer än något annan, hjälpte till att upphöja och förhärliga kvinnan som någon ovärderligt älskad, och hon gav ett nytt sätt att se kvinnan, både för män och kvinnor.

Det är i den katolska miljön - så genomsyrat med Maria doft - som vi kan lära oss vad sann kvinnlighet är.

Jungfru Maria är kvinnlighetens stolthet!

Maria är den absolut bästa förebild för kvinnor.

I henne ser vi ödmjukhet och tålamod,  lydnad till Guds vilja, i henne ser vi självförsakande. Vi ser framför allt Marias kärlek till Gud, hennes accepterande av lidande, hennes medlidande och moderlighet till alla människor, särskilt de små och ringa. Vi ser att Jesus är hennes allt. Hans vilja är hennes allt.

Kristus kunde ha kommit till jorden utan mor, men istället ärade Han - som är  förebilden för varje Kristen man - kvinnan närmast honom med den högsta ära som någonsin tilldelats någon människa!

Från Vår Fru av Fatima, och av Jesus själv, har vi lärt oss att Jesus önskar ha Marias Obefläckade Hjärta vördat jämte Hans Heliga Hjärta; sida vid sida. 
Det är något att betänka.

St. Louis de Montfort förundrar sig över vår Herres liv med Maria: ”Gud som blev man fann sin frihet genom att se sig själv fängslad i Marias livmoder. Han har låtit sin Allsmäktighet lysa fram genom att låta sig bäras av den saliga jungfrun. Han har funnit sin och Faderns ära genom att dölja sin härlighet från alla varelser här på jorden och avslöjat den endast till Maria.

Han har förhärligat sin självständighet och sin Majestät,  genom att låta sig bli beroende på den ringa Jungfrun, i hans befruktning, i hans födelse, i frambärandet i templet, i hans trettio års dolda liv, och till och med i hans död... Det är hon som har ammat honom, närt honom, stöttat honom, uppfostrat honom och sedan offrat honom till oss… Jesus Kristus gav mer härlighet till Gud Fadern genom underkastelse till sin Mor under de trettio år  de levde tillsammmans, än han skulle ha gett honom om Han konverterat hela världen genom att göra de mest häpnadsväckande mirakel. 
                                                                                /True Devotion to Mary, # 18/

Läs hela inlägget »