Den Heliga jungfrun maria

Eftersom vi är den heliga Jungfrun Marias egendom och mer specifikt; Vår Fru av Fatimas lamm och barn, följer det, att vi har en innerlig och tacksam kärlek till henne och hennes Obefläckade Hjärta. Då det är Marias allra största omsorg att leda människor till Jesus, leder hon så oss till Jesu Allra Heligaste Hjärta. 
 
Jesu Moder är ”vår tillflykt och väg som leder oss till Gud”.
Vi gör ett totalt överlämnande av oss själva till hennes Obefläckade Hjärta.
Genom det överlämnandet är allt vi har och är hennes: vi är hennes lamm, hennes barn och hennes tjänarinnor.
I gengäld ber vi henne att vara vår Moder och vår väg till Jesus.

Den heliga Jungfrun ber om medarbetare till Guds frälsningsplan för själars frälsning.
I våra böner och offrandet för själar är Jesu Moder källan till alla nåder.
Hon söker också dem som vill trösta Jesus, vars Hjärta är sårat av människors synder, hädelser och likgiltighet. Marias Lamm, vill vara den trösten, men också finna andra som vill ta del av det.
Jungfru Maria ber om gottgörelse för de som förolämpar hennes Obefläckade hjärta. 
”Be, be mycket och gör uppoffringar för syndare”.

Vi besvarar hennes önskan att offra de fem första Lördagarna, som hon instruerade Lucia av Fatima om.
Vi lär oss av Jesu Moder att vara lyhörda så att vi kan ”göra vad än Han säger” (Johannes. 2:5).
Den heliga Jungfrun leder oss ömsint till hennes korsfäste Son, där, tillsammans med henne, och med hennes hjälp och förbön, vi bär frukt.
 
När korset verkar tungt och svagheter kommer upp till ytan, är Marias Lamm trygga i vetskap om att vår Herdinna bär oss, inte bara i hennes Moderliga armar, men också i hennes Obefläckade hjärta.