Vår spiritualitet

Den heliga Jungfrun Maria är vår Moder, Herdinna och Drottning. Vi har tillit till hennes ledsagande hjälp och vi vill bli kvar i hennes närhet och vänskap. Jesu Moder ber om medarbetare i Guds Frälsningsplan för själars frälsning. Marias Lamm gör ett totalt överlämnande till Marias Obefläckade Hjärta där vi offrar våra böner och våra liv för själars frälsning här i Skandinavien och för den Katolska Kyrkans tillväxt i dessa länder, för Kyrkans förnyelse och Traditionella återupprättande.
 
Vår andlighet är; totalt överlämnande till Guds försyn.
Detta innebär förtröstan på Gud; alltid och i allting.

I Hans Gudomliga försyn kontemplerar vi Guds Vishet och Godhet, och Hans önskan att vi förtröstar på Honom.

 Glädjen av vår samvaro med Kristus, är källan till vår tystnad. Han i mig, jag i Honom. I tystnad lever vi av den inneboende dragkraften till Gud. Den sanna samvaron med varandra börjar i tystnaden vi delar. I tystnaden möter vi Gud. Hans språk är tystnad. I tystnade möter vi också Maria vår Moder. Vi möter, helgonen och änglarna som verkliga levande vänner och förbedjare; i sanning,- här möter vi hela mänskligheten!