Vår spiritualitet

Vi är Traditionella.
Vi älskar den Katolska Kyrkan och Hennes Traditionella tro, liturgi och lära som den alltid varit och alltid kommer att vara.
Vi älskar den Traditionella Katolska Mässan, vi sjunger Divinum Officium; Laudes, Vesper och Completorium på latin.
Vi söker att älska Gud av hela vårt hjärta, själ, kraft och förstånd.
Vi vill älska och lyda Guds ord och meditera på det dag och natt.
Vi är helt och fullt och totalt Marias!
Vi lever under Vår Fru av Fatimas beskydd. Hennes Obefläckade Hjärta är vår glädje och vår väg till Jesus.

Jesu Moder ber om medarbetare i Guds Frälsningsplan. Marias Lamm gör ett totalt överlämnande till Marias Obefläckade Hjärta där vi offrar allt för själars frälsning här i Skandinavien, särskilt i Sverige och för den Katolska Kyrkans tillväxt i dessa länder, för Kyrkans förnyelse och Traditionella återupprättande!
 
Vår andlighet är ett svar till Vår Fru av Fatimas bön om ett liv i reparation för människors olydnad, kränkande och försyndande mot Guds Majestät, Kristi Allra Heligaste Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta. 

Då vi vill förtrösta på Gud, alltid och i allting, är tro på, och tillit till Guds försyn grundläggande för oss då vi ständigt söker förening och närhet till Gud vår Frälsare och Brudgum.

Vi har ett flertal timmar av Sakramental Tillbedjan under dagen och natten.

Glädjen av vår samvaro med Kristus, är källan till vår tystnad. Han i mig, jag i Honom. I tystnad lever vi av den inneboende dragkraften till Gud. Den sanna samvaron med varandra börjar i tystnaden vi delar. I tystnaden möter vi Gud. Hans språk är tystnad. I tystnade möter vi också Maria vår Moder.
Där möter vi helgonen och änglarna som verkliga levande vänner och förbedjare; i sanning,- här möter vi hela mänskligheten!