Den heliga Jungfrun Maria är vår Moder, Herdinna och
Drottning.
Vi har tillit till hennes ledsagande hjälp och vi vill bli kvar i hennes närhet och vänskap.
Jesu Moder ber om medarbetare i Guds Frälsningsplan för själars frälsning. Marias Lamm gör ett totalt överlämnande till
Marias Obefläckade Hjärta och offrar vårt liv för
själars frälsning här i Skandinavien och för den Katolska Kyrkans tillväxt i dessa länder,
Vi  ber för återställande och förnyelse av Kyrkan.

 

Kom som gäst

Vi tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in denna vackra och specifika natur, ta del i vår gemenskap och böner. Eller de som behöver komma bort ett tag för att i ensamhet kunna reflektera över deras liv.

Stöd oss med arbete

Om du vill hjälpa till i vårt arbete är du också välkommen hit. Skriv gärna till oss och berätta något om dig själv, varför du skulle vilja komma hit och vad du skulle kunna hjälpa till med.

Marias Lamm

Glädjen av vår samvaro med Kristus, är källan till vår tystnad. Han i mig, jag i Haonom. I tystnad lever vi av den inneboende dragkraften till Gud.
Den sanna samvaron med varandra börjar i tystnaden vi delar.
I tystnaden möter vi Gud. Hans språk är tystnad.
I tystnade möter vi också Maria vår Moder. Vi möter, helgonen och änglarna som verkliga levande vänner och förbedjare; i sanning,- här möter vi hela mänskligheten!
Vår bön fortsätter i vårt arbete, i våra celler...vi söker denna ensamhet med Gud inte för att komma bort från våra systrar och bröder men för att möta dem!
Ensamhet med Gud söker vi fritt och spontant, det kommer aldrig från ett inre eller yttre tvång, eller från ett felinriktat ideal. Klosterlivets tystnad är öppen och ljus och lämnar oss tillgängliga för varandra.

loading...

Lannavaara

Tider för bön alla dagar
04. 45-05.45 Tyst Tillbedjan
05.50- Laudes 
08.10-08.30 Rosenkransen
12.00-12.20 Middagsbön
14.30 -15.40 Tyst Tillbedjan
17.30 - Vespers
18.00- 19.00 Den Heliga Mässan
(ring först)
21.00-21.25 Completorium

           Söndagar
Heliga Mässan 10.00 (ring först)      
Vår dörr är alltid öppen vi är glada att ni vill delta i våra böner, om än bara för några minuter!

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA