Den heliga Jungfrun Maria är vår Moder, Herdinna och
Drottning.
Vi har tillit till hennes ledsagande hjälp och vi vill bli kvar i hennes närhet och vänskap.
Jesu Moder ber om medarbetare i Guds Frälsningsplan för själars frälsning. Marias Lamm gör ett totalt överlämnande till
Marias Obefläckade Hjärta och offrar vårt liv för
själars frälsning här i Skandinavien och för den Katolska Kyrkans tillväxt i dessa länder,
Vi  ber för återställandet av Kyrkan och Katolsk
Tradition och Kuktur.

 

Kom som gäst

Vi tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in denna vackra och specifika natur, ta del i vår gemenskap och böner. Eller de som behöver komma bort ett tag för att i ensamhet kunna reflektera över deras liv

En film om klostret

Marias Lamm

Glädjen av vår samvaro med Kristus, är källan till vår tystnad. Han i mig, jag i Haonom. I tystnad lever vi av den inneboende dragkraften till Gud.
Den sanna samvaron med varandra börjar i tystnaden vi delar.
I tystnaden möter vi Gud. Hans språk är tystnad.
I tystnade möter vi också Maria vår Moder. Vi möter, helgonen och änglarna som verkliga levande vänner och förbedjare; i sanning,- här möter vi hela mänskligheten!
Vår bön fortsätter i vårt arbete, i våra celler...vi söker denna ensamhet med Gud inte för att komma bort från våra systrar och bröder men för att möta dem!
Ensamhet med Gud söker vi fritt och spontant, det kommer aldrig från ett inre eller yttre tvång, eller från ett felinriktat ideal. Klosterlivets tystnad är öppen och ljus och lämnar oss tillgängliga för varandra.

loading...

                 Tider för bön vardagar

04.30 -          Vi stiger upp;
    "frambär er själva som ett levande och heligt offer som
                                 behagar Gud"

04. 45-05.30 Meditation
                      Laudes 
06.00-         Den Heliga Mässan
           (tiden för Mässan kan ändras för dags besökare
                              om ni  ringer  före)
              
Frukost i tystnad och ensam+andlig läsning
                             arbete
9.00             Sakramental Tillbedjan (tyst)
                            arbete
10.00           Rosenkrans   
                            arbete    
12.00-12.20 Middagsbön
                           Lunch i tystnad och ensam
14.00 - 15.00     fri
15.00 -        Personlig bönetid
                           arbete
17.00-          Sakramnetal Tillbedjan (tyst)
18.00           Vespers
18.30          Kvällsmål, (tillsammans två gånger i veckan)
                     studier, andlig läsning, personlig bön
21.00-        Completorium

                               Söndagar
Heliga Mässan 10.00    


Vår dörr är alltid öppen vi är glada att ni vill delta i våra böner, om än bara för några minuter!