maria vår moder

”Du ska bli havande och föda en son"

Maria, Moder, dotter och brud, ett under av Guds kärlek, i dig finner jag, som i en glad överraskning, Guds kärlek till mig.

Om det så behagade Guds Son att komma till världen genom denna kvinna, borde det delvist ha varit för att Han i henne fann sin innerliga glädje! Hennes renhet, som hade sin källa i Hans kärlek till henne, hennes skönhet, som var återspeglingen av Hans kärlek i henne, lockade Brudgummen till sig så till den grad att Han måste ta inte bara sin andliga boning i henne men också sin kroppsliga. I sin glädje över denna Hans skapelse ger Han henne till mig för i Hans kärlek till mig vill Han ge det bästa Han har!

När Jesus sa till Johannes ”se din moder”. tog Johannes henne till sitt hem, han tog henne till sitt hjärta. I Johannes ber Gud oss alla att ta emot Hans mor, ta henne hem till oss, ta henne till vårt hjärta.

När vi öppnar vårt hem och vårt hjärta till Guds Moder, betraktandes den kärlek med vilken hon var oss given, öppnar vi oss för ett allt djupare förhållande till Jesus.

Med Maria, som är den perfekta avbilden av sin Son, tränger Guds liv mer och mer in i oss, vi blir mer lik Honom!

Marias perfektion ligger i hennes litenhet, bara barn kan komma in i himmelen, i Marias litenhet får Gud all plats!

Min värdighet består i att jag är inbjuden till att leva i Guds vänskap, inbjuden till att bli Kristi brud för evigt, inbjuden till att vara Jesu mor i denna värld och ge liv till Honom i dem jag möter! Om jag håller fast vid den ”världsliga värdigheten”; namn, boplats, familj, utbildning etc. måste jag till slut erkänna att detta inte är värdighet utan högmod!  Ingenting av världens värdighet för mig närmare Gud eller Frälsning, det för mig inte ens till en varaktig glädje i denna värld!

Världen tror sig vara värdig att göra vad den vill med Gud, med sig själv och med andra, t.o.m. med barn! Barn får man i all frihet plocka till sig som det passar. Att bli far eller mor, säger man, är inte alls någon kallelse men var och ens rättighet. Barnen, anser man inte vara en gåva av Gud som Han ger enligt sitt behag eftersom Han är vart barns Skapare, men något man väljer att ha... eller inte.

”Du ska bli havande och föda en son...”.

Det låg i Guds Frälsningsplan att Maria skulle bli moder och föda en son.

Vi med Maria och genom henne, är kallade till att delta i Guds frälsnings plan. Att låta ”det ske med oss såsom Han sagt”. Han talar till var och en av oss på ett unikt sätt, för var och en av oss, har sin del i Hans frälsningsplan för världen. Om vi gör det Han säger, gör det Han vill, ska också vi, som Maria, ge Jesus till världen!

Maria är oss given därför att vi behöver henne, vi behöver efterlikna henne, vi behöver lära oss av henne att lyssna till Guds ord och göra det Han säger.

När vi tar henne till vårt liv, till vårt hjärta lär hon oss att tänka mindre på oss själva och mer på Gud och Hans vilja. Hon lär oss att bli ”Gud centrerade” istället för egocentriska.

Bara i det kan vi finna vår sanna glädje, leva i hopp och bli rotade i en tro som uttrycker sig i kärlek till min nästa. Barnen är vår nästa som jag måste älska mer än min egen kropp. Den evangeliska kärleken är den kärlek som Jesus visar oss från korset och Maria visar oss vid korset, där hon blev vår moder.

Låt oss be Maria att hon hjälper oss bli sanna Kristna, sann till vår kallelse att vara Jesu vänner mitt i världen och inte vägra Honom vad Han ber oss i Hans ord och genom Kyrkans läroämbete. Må Maria ge oss mod att leva som hon levde, helt för Honom.

Om vi överlämnar oss till henne ska vi snart få se att vårt andliga liv börjar förändras, precis som vatten blev till vin på hennes förbön, ska våra små vardagliga handlingar och böner, givna till Guds ära, bli välsignade och fruktsamma.

Maria, Jesu moder led oss, var med oss och be för oss dina barn och bär oss i din moderliga famn.
I min betraktelse av dig min Moder och herdinna vet jag, att en sann Kristen inte är rädd för att offra allt för sin kärlek till Kristus.

Amen 
Etiketter: maria