ABORT, NEJ
VACCIN, OKEJ!

"Låt barnen komma till mig, hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de."

Sensus Fidei
Vår Gode Gud har givit oss ett intellekt, med det borde vi, enligt Hans vilja, söka sanningen. 
Så det verkade nödvändigt att börja läsa både för och emot Covid-vaccinet. 
Katoliker har ju ett ansvar, och det har förresten alla, att forma sitt samvete, som torde vara: ett rätt, ärligt och säkert samvete, bl.a. genom att informera sig om just de frågor som berör ens samvete, ens förhållande till Gud, och  ens förhållande till ett evigt liv.

Reaktionen var instinktiv angående Covid vaccinet när det skrevs att det innehåller/härstammar från cellinjer av aborterade barn.
Ett instinktivt genklang av Sensus Fidei hördes och kändes rakt in benmärgen.

Och det blev något av en chock, åtminstone en oerhört stor förvåning, när man hörde utav experter och av dem som sedan länge varit förespråkare ”för livet”, alltså mot abort, att de nu förespråkade Covid-vaccinet!
Men vad hände då med de barn som blivit dödade innan de hann födas, skulle man inte längre vara deras förespråkare..eller kunde man försvara bägge ställningstaganden? 
Ja, det kunde man därför att ”cellinjerna i vaccinet var så avlägset själva aborten”, dessutom, sade man, hade stamcellerna ”manipulerats så många gånger” att det inte fanns något kvar av den aborterade bebisens celler….och att ”vara för liv”, betyder också att värna för de som lever…

När ska Kyrkan vittna, om inte nu?
Vittna först och främst till Gud och Han älskade Son Jesus Kristus som dog för själars frälsning. Vittna till tro på evigt liv, vittna till Guds försyn och till uppoffring. 
Är inte denna situation vi nu lever i, det slutgiltiga tillfället att vittna till att varje liv är okränkbart?
Hur kan vi vara så blinda att vi attackerar aborten från ett håll men försvarar det från ett annat?! 
Det är en uppenbar -om än dold för många - fälla.
Bland Covid-litteraturen gällande vaccinet skrevs det i en tidning …” till och med den Katolska Kyrkan anser att det tillåtet att använda vaccinerna .. ”

Belastning av samveten
Förespråkare för Covid-vaccin insisterar i att aborten inte händer för forskningens skull och att aborter inte kommer att kvantitativt öka på grund av vaccinet eller andra medicinska forskningar. 
Men hur kan man kan lova det?
I själva verket ser vi ju att abort industrin ökar med raketfart i dess användande av aborterade bebisar, och delar av deras små kroppar säljs för forskning.

Det sägs att de som talar emot vaccinet, belastar andras samveten.
Men borde inte alla känna bördan av att dessa vacciner härstammar från aborterade barn? Borde vi inte känna en oerhörd ledsamhet över den råa verkligheten som visar att mycket få människor ens lyfter ett ögonbryn för dessa bebisars skull?
Står vi inte alla inför Gud med tunga samveten när vi låter detta hända till våra små bröder och systrar, Guds egna barn, som Han har givit liv för att de ska kunna leva med Honom i evighet?

Och nu i denna tid, när abort legaliseringen är så gott som global och blir allt groteskare - på vissa ställen anses det acceptabelt att döda barnet efter födelsen - är det då inte vi, troende, som mer än någonsin skulle vittna emot ett alltmer Gudlöst tänkande och handlande och faktiskt ha bedrövade hjärtan och samveten!?

Orsak till abortens framfart
Den sexuella friheten blir allt mer pervers och löper som vild eld bland barn och ungdomar såväl som vuxna, därför skulle det vara mer än någonsin på sin plats att vi i Kyrkan skulle tala för Gud; Jesu Kristi Fader och vår Fader. Men så många bland vår älskade Kyrkas ledare håller inte bara tyst, men faktisk också välsignar och bejakar, den destruktiva sexualiteten! 
Hur är det möjligt att inte känna sorg vid denna Satans egna segertåg? 

I grund och botten uppkommer denna oreda, perversitet, förvirring och sexuella destruktivitet från bristen av traditionella och sakramentala äktenskap. 
Alltså ett livslångt äktenskap mellan en man och en kvinna, som säger ja till varje barn Gud behagar ge dem.
Häri ligger vägen till kyskhet och renhet och till en sund sexualitet. 
Ingen av oss kan motsäga det för detta är vår Herre Jesu Kristi väg, den enda väg Han har givit för barnalstring och för den sexuella samlevnaden.
Preventivmedel har öppnat dörren för abort, det i sin tur har givit grönt ljus för dem som vill leva sambo, för dem som vill skaffa sig helg-partner… vilket har lett till legaliserad abort som har lett till den döds kultur vi nu lever i.

Abort-industrin 
som ju faktiskt också kan kallas en barn-misshandel-industri, då oerhörd  smärta tillämpas på det aborterade barnet under aborten men också efter aborten, i de fall man tar för sig av organen och delar av barnets kropp, görs det utan bedövning.
Det leder också till att våra samveten faktiskt inte blir så belastade men mer bedövade, om inte dödade.

De som utför aborter erkänner att de har ändrat kirurgiska ingrepp för att säkerställa att vissa kroppsdelar lämnas intakta och kan användas av forskare.
Utan någon som helst bedövning skär läkaren ut t.ex. njuren från ett litet barn just levererad så att barnets organ kan transporteras över natten för att det ska hållas friskt för forskaren.
(https://edwardpentin.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/STATEMENT-The-Voice-of-Women-in-Defense-of-Unborn-Babies-and-in-Opposition-to-Abortion-tainted-Vaccines-WORD-DOC.pdf)

Så vi ska acceptera ett abort besudlat vaccin, abort besudlade mediciner för att vi som lever, som har fått liv, ska hålla oss mer friska, fria från sjukdomar och fria från lidande?

Hur stämmer det med den ständiga läran att 
”gott inte kan komma ur något ont”,
”ändamålen helgar inte medlen”,
”det är aldrig tillåtet att göra ont för att utvinna gott”? 

Teknikens värld går ”framåt” med ilande fart, så fort att den hinner ifatt oss. Men ändå kan vi inte komma på ett vaccin utan att använda oss av dödade ofödda barn?!
Om Kyrkan stod  emot det abort besudlade vaccinet och medicinerna, och inte använde sig utav dem, men bad till Gud att vetenskapen skulle finna andra vacciner, skulle vi säkert få se att nya dörrar öppnades.

Eller menar man verkligen att Gud, hela Universums och Världsalltets Skapare, Skapare av varje odödlig och andlig själ, inte skulle kunna hjälpa oss att finna någon annat bot för ett virus?! 
Skulle Gud själv gå emot det budord Han givit oss och välsigna denna företeelse därför att vi, stackars människor, inte finner en bättre lösning än att offra barn på Vetenskapens Altare?

Bioetik. 
Etik? 
I Bioetikens och Bioteknikens relativt nya värld behandlas genteknik, eugenik, dödshjälp, stamcellsforskning, människoceller i djur, transsexualism, könskorrigering…..
Har inte den medicinska vetenskapen gått för långt? Som katolik hoppas man på möjligheten att Kyrkan ville betänka om Hon måste/vill följa med i denna  utveckling, en utveckling som man inte vet var den ska sluta. 
Eller kanske vet man? 
Måste vi leva längre och vara 100% friska när det är på bekostand av dödade barn?
Särskilt påvisande verkar det vara när kyrkliga instruktionerna för vaccinet säger motsatta saker i en och samma mening:
- ”ta vaccinet… men gör allt för att inte ta det”!

Vi har blivit alltför vana, vi har blivit känslo- och verklighets bedövade i fråga om liv och död därför att vi är tvingade in i det.
Vi är inte medvetna om att vi blir smittade av något som är värre än Covid-19, nämligen den moraliska försvagningen som passiviserar vårt, vad borde vara, naturliga motstånd mot den hemska kriminaliteten som laglig abort, människohandel, exploatering och kommersialisering av kroppsdelar av mördade ofödda barn innebär.
Hur många av oss vet att man använder sig av cellinjer i matindustrin för att producera bättre och fler aromer och smaker? 

”…för att göra detta var de tvungna att producera en mängd smakprovare - det vill säga smakreceptorer konstruerade från mänskliga embryonala njurceller (HEK 293, fetalcellinjer populära inom läkemedelsforskning). Dessa konstgjorda smaklökar kan berätta för produktutvecklare vilka produkter allmänheten kommer att längta efter. 
Målet är att göra en smaklök, skapa produkter med låg sockerhalt och lågt natriuminnehåll som smakar sött eller salt medan de faktiskt använder mindre socker eller natrium i produkten”.
                                                      (https://www.hli.org/resources/products-that-use-aborted-fetuses/)


"Också i hudvård utnyttjas cellinjer för att få fram hudkrämer som inte enbart har terapeutisk verkan men också gör att huden föryngras…"
                                                                                          
(Ibid)
                          
Håller samma argument här, att ”de aborterade barnen redan finns, det är inte vi som har aborterat dem, och vi tror inte heller på abort, men nu, låt oss använda oss av dem”?

Det kommer smygande på oss, omärkbart, sakta.. 
så lär vi oss att negera det goda som om det skulle vara ont och bejaka det onda som om det skulle vara gott.

Avlägset och förflutet
Vi blir försäkrade om att ”vårt materiella samarbete med det abort besudlade vaccinet är väldigt avlägset, och därför kan vårt deltagande bara vara avlägset och passivt”. 

Men vi  bör då först förstå att med termen ”avlägsen”  menas inte avlägsen i tiden, men har en moralisk mening, vilket indikerar bristen på direkt moraliskt engagemang, i detta fall, i en abort.

Fast samarbetet är inte avlägset och passivt, utan nära och aktivt, för det onda i fråga består faktiskt inte i en enda tidigare händelse, utan i det nära och aktiva deltagandet av en process som sträcker sig från den ursprungliga aborten till själva injektionen. 
Processen är inte bara en sammanfogning av diskreta och isolerade händelser, utan en kontinuerlig, obruten kedja som sträcker sig från utdragningen av det aborterade barnet från moderlivet (eller genom kejsarsnitt) och kulminerar i vaccinationen, som den sista länken i kedjan.

”Det är osant att enbart aborten är av ondo. Allt det onda som är involverat kan beskrivas enligt följande: Innan barnet mördas extraheras det från livmodern, får inget dop, opereras levande utan bedövningsmedel, delar av hans kropp tas bort och bearbetas. Sedan följer människohandel för ekonomisk vinst, och resten av bebisens kropp kasseras som vanligt avfall”.
                                                                                                (https://rorate-caeli.blogspot.com/2021/04/don-pietro-leone-chains-of-evil.html)

Dessa barn får ingen begravning.

Vid närmare eftertanke så ”lever” ju den dödade flickan eller pojken i dessa förevigade celler som vi nu tar emot, 10, 20,30 eller 40 år senare.
Om cellerna är, som de säger, ”odödliga”, eller lever en ”obestämd tid”, så fortsätter de att leva åtminstone för en lång tid, så då är dessa celler samma  celler som togs från det dödade barnet. 

”Man kunde ha pekat på cellerna omedelbart efter att de odlats 1972 och med sanning sagt, "dessa celler från den aborterade flickan är ”förevigade”, så någon som analyserade dessa celler 1972, analyserar samma celler 2021”.
                                                        (https://www.crisismagazine.com/2021/why-i-signed-to-awaken-conscience)


Men även då cellinjerna lever länge så är de inte odödliga, cellinjer har ett "utgångsdatum" och tillverkare skapar nya cell linjer för att hålla t.ex. vaccinet, intakt. Gränsen för celldelningarna är omkring 50 gånger. 
Så abort ”måste” fortgå.

Medan varje enskild cellinje innehåller cellerna från endast en aborterad bebis används många aborterade barn i processen för att skapa en cellinje.
Stanley Plotkin (känd som vaccinens gudfader) erkände att 76 aborterade barn användes i bara en vaccinstudie. 
                                                                                                            (https://youtu.be/DFTsdo42M30?t=27787) 

De två cellstammarna som används för Covid-vacciner heter HEK-293 och
PER-C6. 
                                                                                            (https://cogforlife.org/wp-content/uploads/CovidCompareMoralImmoral.pdf)

Namnet HEK 293 står för en mänsklig embryonal njure från det 293: e experimentet…
                                                     (https://www.news-medical.net/life-sciences/HEK293-Cells-Applications-and-Advantages.aspx)

Vissa experter säger att det inte finns något DNA kvar i de vacciner som används, då de manipulerats åtskilliga gånger, men, säger många andra experter, t.ex. Dr. Marissa Brand:
”det är nästan omöjligt att ta bort allt DNA från viruset som odlas i de aborterade foster cellinjerna. 
I själva verket har oberoende forskning funnit nivåer så höga som 142 till 2000 nanogram per dos, trots att världshälsoorganisationen rekommenderar gränser på 10 nanogram per dos”.

”Det aborterade fostrets DNA som finns i vacciner som använder aborterade fostercellinjer i sin produktion medför risker. Specifikt en risk för att utlösa autoimmun sjukdom, liksom risken för DNA-föroreningen i vaccinmottagarens DNA”.

                               (Dr. Marissa brandhttps://www.lifesitenews.com/opinion/what-you-need-to-know-about-fetal-cell-lines-and-vaccines)

”Så vi ser och förstår att aborten till själva vaccineringen är en kedja, en verklig enhet, bestående av både ett materiellt (barnets kropp) och ett formellt (abort utförarens avsikt och/eller forskarens avsikter) medverkande.
Även om ingen del av barnets kropp, alltså själva cellinjen, längre finns i det slutliga vaccinet, som i fallet med vissa typer av vacciner, kommer det avsiktliga fortfarande att existera och bildar därmed fortfarande en kedja över tiden, även om det är av andlig natur;
Pfizers och Modernas COVID-19-vaccin använde inte en foster-
cellinje för att producera och tillverka sitt vaccin. 
Emellertid används en foster cellinje i en mycket tidig fas för att bekräfta effekten före produktion och tillverkning
”.
                                                            (https://www.hli.org/resources/products-that-use-aborted-fetuses)

”Igen, när det gäller påståendet att den ifrågasatta aborten troligen inträffade i ett avlägset förflutet, i vilket fall samarbetet skulle vara ännu mer avlägset (åtminstone på den tidsmässiga nivån), ser vi ändå att aborter utförs i nuet.
Vi vet också att köpande och säljande av fostrets kroppsdelar pågår i nuet”.
                                                                                                     (https://www.hli.org/resources/products-that-use-aborted-fetuses)


     
Vad Kyrkans Magisterium säger
Bara två månader efter att St. Johannes- Paulus II dog (vi vet att han var en stor kämpe mot allt inneboende ont, som abort och all slags bioteknisk manipulering av aborterade foster är) skrev den Påvliga ”Akademien för livet” sitt första dokument angående abort-besudlade vaccin. 
                                                                     (”Moral reflections on vaccines prepared from cells derived from aborted human foetuses).

Vatikanen har sedan dess kommit ut med liknande dokument i 2008 och 2020.

I dokumenten skrivs det att det är tillåtet att använda abort- besudlade vacciner om inga andra finns och om de vaccinerade inte godkänner den ursprungliga aborten.

För den katoliken verkar det inte finnas någon trosanledning till att inte ta sprutan (eller, sprutorna, för efter första sprutan tillkommer den andra, och sedan vart år, sägs det nu). 
Dokumentet understryker dock vår rätt att inte ta vaccinet; 
inte att någon har skyldighet att ta det.

Dokumentet säger:
”Därför har läkare och familjefäder skyldighet att använda alternativa vacciner (om de existerar) och sätta press på de politiska myndigheterna och hälso- och sjukvårdssystemen så att andra vacciner utan moraliska problem blir tillgängliga. De bör vid behov invända sig mot användningen av vacciner som produceras med hjälp av cellinjer av ett aborterat foster. På samma sätt bör de i allra högsta grad motsätta sig  (skriftligen, genom olika föreningar, massmedia etc.) vacciner som ännu inte har moraliskt godtagbara alternativ, för att skapa ett påtryck så att alternativa vacciner förbereds som inte är kopplade till abort, och begära sträng juridisk kontroll av läkemedelsindustrin”.

Ser vi någon eller hör vi någon idag som gör det som står skrivet här i dokumentet? ”De bör i allra högsta grad motsätta sig…”

Det verkar samtidigt helt obegripligt, hur mycket man än försöker vrida och vända på logiken, att vi ska vaccinera oss och samtidigt i ”allra högsta grad” motsätta oss vaccinet som inte har moraliskt godtagbara alternativ!?

Dessa dokument tillhör inte Kyrkans ofelbara Magisterium, men, normalt, borde vi läsa dem och följa vad de säger.

Fast det finns också andra uttalanden av påvar angående samma moral princip som ändock säger annorlunda.

”Och om vi ​​uttrycker avvikelse från sådana CDF-uttalanden betyder det dock inte att vi avvisar Kyrkans Magisterium inom detta område. 
Under de senaste två generationerna kan det finnas skillnader i Läroämbetet mellan positioner som motsvarar mer eller mindre exakt den traditionella läran ​​och verkligheten. Det är då vår plikt att ta den position som motsvarar den mer exakta, både inom detta område och i allmänhet.
Den mer exakta ståndpunkten, anser vi, påven Johannes Paul II ha, framför allt i hans encyklika Evangelium Vitae, där han tar en ovillkorlig ställning för mänskligt liv inför det han kallar dödskulturen i det moderna samhället. Naturligtvis tar han inte upp frågan om vacciner uttryckligen, men ändå ger han oss de moraliska principer som är nödvändiga för att lösa problemet”. 
                                                                                    (https://rorate-caeli.blogspot.com/2021/04/don-pietro-leone-chains-of-evil.html)


Johannes Paulus principer är följande:
  Synder mot ofött liv är extremt allvarliga;
  Dessa synder formar en samhälls-syndfull struktur
  Katoliker måste försvara människolivet.
 
 JPII:s  Högtidliga fördömande av detta onda som  genom sin formulering tycks tillhöra Kyrkans Ofelbara Lära, lyder som följer:
".. genom den myndighet som Kristus tilldelade Petrus och hans efterträdare, i gemenskap med biskoparna ... förklarar jag att direkt abort, det vill säga abort som ett mål eller som ett medel, alltid utgör en grav moralisk oordning, eftersom det är avsiktligt dödande av en oskyldig människa. Denna lära är baserad på naturlagen och på Guds skrivna ord, är vidareförd av kyrkans tradition och undervisas av det ordinarie och universella Magisterium. 
Inga omständigheter, inget syfte, ingen lag kan någonsin göra en handling laglig som i sig är inneboende olaglig, eftersom den strider mot Guds lag som är skriven i varje mänskligt hjärta, som är något som förnuftet själv kan veta och som är förkunnad av kyrkan.                                                                

”Denna utvärdering av abortens moral ska också tillämpas på de senaste formerna av ingripande på mänskliga embryon som ... oundvikligen inbegriper dödandet av dessa embryon. Detta är fallet med experiment på embryon ... Denna moraliska fördömande gäller också förfaranden som utnyttjar levande mänskliga embryon och foster ... antingen för att användas som ”biologiskt material” eller som leverantörer av organ eller vävnad för transplantationer vid behandling av vissa sjukdomar. Dödandet av oskyldiga mänskliga varelser, även om de utförs för att hjälpa andra, utgör en absolut oacceptabel handling”. 
                                                                                                  (Evangelium Vitae)


Han talar om en ”verklighet, som kan beskrivas som en verklig struktur av synd. Denna verklighet kännetecknas i framväxten av en kultur som förnekar solidaritet och i många fall tar form av en verklig dödskultur, 
en kultur som är alltför intresserad av en effektivitet som utgör" ett kraftfullt krig mot de svaga. " 


"Bland de som är inblandade i denna konspiration finns internationella institutioner som främjar preventivmedel, sterilisering och abort, och massmedierna som främjar samma ondska, liksom eutanasi, som ”ett tecken på framsteg och en ”frihetens seger”. 
Enorma ekonomiska resurser investeras i forskning av abortmetoder”  (Ibid).


Vid ett annat tillfälle talade Påven Johannes-Paulus i dessa termer: 
”... de höjda rösterna, som med rätta görs för mänskliga rättigheter - till exempel rätten till hälsa, hem, arbete, familj, kultur - är falskt och illusoriskt om rätten till liv, den mest grundläggande och fundamentala rättigheten och villkoret för alla andra personliga rättigheter, inte försvaras med maximal beslutsamhet”. 
                                                                                          (Christifideles Laici 38)


Vaccinet
”Om inga andra (vacciner) finns tillgängliga…” 
Men det existerar alternativa mediciner, varför tillåts inte dem?
Och det finns läkare och experter över hela världen som använder sig av t.ex. Ivermectin och Hydroxychloroquin med enbart positiva resultat.
Vi är uppmuntrade att ta dagliga doser av vit. C och D vilket hjälper att bygga upp immuniteten.
                                                            (https://rumble.com/vbsxih-doctor-pleads-for-review-of-the-data-during-covid-19-senate-hearing.html)

                                                                                                                       (https://www.youtube.com/watch?v=MhLD1P5nH30)

                                           
Enligt experterna är Covid vaccinet ett experiment vaccin, och man har inte kunnat observera hur vaccinet kommer att bete sig efter en längre tid, men eftersom vi anses vara i en nödsituation så är det brådskande, inte bara att framställa vaccinet men också att få ut det på marknaden.
Det har inte vetenskapligt visats att vaccinet hindrar en person från att bära viruset. 
Chefsforskaren för Världshälsoorganisationen Dr Soumya Swaminathan, säger: ”Just nu tror jag inte att vi har några bevis på något av vaccinerna för att vara säkra på att det kommer att förhindra att människor faktiskt får infektionen och därför kunna skicka det vidare.
                                   (https://www.businessinsider.com/who-says-no-evidence-coronavirus-vaccine-prevent-transmissions-2020-12?op=1)


Man frågar sig om ett samhälle som inte bara tolererar men också betraktar det pågående och systematiska användandet av stamceller, tagna från dödade bebisar för användande av medicin, vaccin och även inom matindustrin - är ett sunt samhälle? 
Kan detta någonsin vara för ”allmänhetens goda”?

Covid-vaccinet är fortfarande ett experiment vaccin som inte skyddar oss från att få Covid, men kan mildra effekten efter att man redan fått viruset.

En del läkare säger att Covid är en livsfarlig sjukdom. 

Men överlevanden är mycket hög. 
Dödligheten är 0,15%…
                                                                 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13554)

Majoriteten av Covid besmittade har kroppsvärk, huvudvärk, snuva, halsont oftast lite feber, trötthet…
För detta stänger vi kyrkor, skolor och håller avstånd och börjar se på varandra som riskfaktorer.
Risken att bli smittad finns alltid har alltid funnits och kommer alltid att finnas. 
Risken att dö?
0,15%.

Förbered oss hellre för döden än att låta dödsindustrin fortgå.
Kanske vi också behöver lära oss att leva?
Snart ska det skrivas i kommande historie böckerna: 

” Tiderna innan den nya Världsomställningen var annorlunda än vad de är nu; barnbarn brukade hälsa på sina mor och far föräldrar, de brukade även krama om dem, vänner och bekanta kysste varandra på kinden i en gest av välkomnande, man skakade hand med främlingar, och gick hem till varandra och drack kaffe. 
Kyrkorna var bokstavligen fullsatta och om någon stod nere vid kyrkans ingång och inte vågade komma in, vinkade kyrkoherden där framme med en bejakande iver medans han gestikulerade med handen:”kom upp vän, det finns plats för dig här”. Och de troende satt bredvid varandra, ibland nästan på varandra, och kom någon mer, så gjordes plats även för denne!”


Bojkott
Biskop A. Schneider har absolut rätt i att säga att de som är för livet inte kan annat än att också vara mot abort-besudlade mediciner och vacciner. 
Framtidens ”för-livet” aktivister, säger han, måste också klart avstå från att förhålla sig till allt vad som har att göra med bevarandet utav, manipulering, exploatering, importerande, exporterande av mänskliga embryon, stamceller, kroppsdelar av aborterade foster.
Vi kan inte förneka att exploatering av aborterade foster idag utgör en stor del av det globala, ekonomiska och industriella systemet. 

I Italien har man redan besvarat biskopen Schneiders bön att förena kampen mot abort med kampen mot abort industrin, då dessa två inte går att separera.
Några av de som har engagerat sig i detta säger att det är en uppgift som måste utföras omfattande och på ett så effektivt sätt som möjligt, inte minst genom att uppmana varje människa till:
- att vägra någon produkt (farmaceutisk, kosmetisk, matartiklar) som har den minsta kopplingen till att ta oskyldiga människoliv;
- att bojkotta (t.ex. genom att vägra att vara kunder, aktieägare, obligationsinnehavare, etc.) alla företag som använder embryonala och / eller cellinjer i sin produktions- eller experimentverksamhet.

Rädsla
Staten, media, och nu också Kyrkan, använder sig av argument som bidrar till att de flesta lever i rädsla, människor runt om i världen är besatta med Covid. 
Vi lär oss: 
”Du skadar andra om du inte…” 
”älska din nästa - håll avstånd, bär mask”.

Rädda för att dö ser människor på varandra som ett hot, masken får det hela att se ännu mer hotande ut. I många länder betalar man höga böter ifall man  är sedd ute på gatorna, i parkerna, utan mask på ansiktet.

Hur ser Gud på Covid smittan och hur ser Han på de miljontals aborterade barn slängda lite varstans i avfall och bland rondskålar? 
Hur ser Han på fostren och delar av foster liggandes i kylar, eller nedfrysta…?

Vi förstår att barnet, för det mesta, inte aborteras för medicinsk skull, men inte desto mindre används fostret ofta för det.
Är någon rädd för vad Gud säger om dessa miljontals barn som dödas  innan de hinner födas? Och även dödas efter att de fötts eftersom organen man vill ha måste vara ”fräscha”.

De som får födas och leva, är större än de som inte får det. Den ofödde har inget möjlighet att yttra sig, ingen röst, han kan inte föra någon talan.. mer än ett hjärtskärande skri, som konstigt nog, alltmer tränger sig igenom vår vardag. 

Ville vi lyssna till det?

"Låt barnen komma till mig, hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de."