loading...

"  Deus, Deus meus, at Te de luce vigilo " 

Bön för att påskynda Marias Obefläckade Hjärtas Seger.
"O Marias Obefläckade Hjärta, Heliga Guds Moder och vår ömma Moder, se på den nöd som hela mänskligheten lever i på grund av spridandet av materialism, gudlöshet och förföljelsen av den Katolska tron.
I vår egen tid blöder Kristi mystiska kropp från så många sår som orsakats inom Kyrkan genom den ostraffade spridningen av kätterier, rättfärdiggörandet av synder mot det sjätte budordet, sökandet efter jordens rike hellre än himmelens, fruktansvärda helgerån mot den Allra Heligaste Eukaristin, särskilt genom utövandet av Kommunionen i handen och det protestantiska utformandet av firandet av Den Heliga Mässan.
Mitt i dessa prövningar framstod ljuset av påvens vigning av Ryssland till Ditt Obefläckade Hjärta, i förening med världens biskopar. 
I Fatima bad Du om Gottgörelsekommunionen de Första Lördagarna i månaden. 
Bed din Gudomliga Son att ge påven den särskilda nåden att godkänna De Första Lördagarnas Gottgörelsekommunion.
Må Allsmäktige Gud påskynda tiden då Ryssland konverterar till Katolsk enhet, mänskligheten kommer att ges en tid av fred och Kyrkan kommer att ges en sann förnyelse av den Katolska Trons renhet, helighet av Gudomlig Tillbedjan och helighet i det Kristna livet.
O Förmedlerska av alla nåder, O Drottning av den Allra Heligaste Rosenkransen, och vår ljuvliga Moder, vänd dina barmhärtiga ögon till oss och hör nådigt denna vår tillitsfulla bön". Amen.

+ Athanasius Schneider

Sankt Josefs Kloster är Sveriges nordligaste kloster. Systrarna från den kontemplativa Ordensgemenskapen "Marias Lamm" vill genom bön, tystnad och ensamhet med Gud, grundad i en glädjefylld kärlek till Jesus, viga sina liv som offer till Gud för själars frälsning i de Skandinaviska länderna och där bära frukt för den Katolska KyrkanLiturgin firas enligt den extraordinarie formen. Systrarna tillverkar och säljer bl.a. träskulpturer, kors och naturlig tvål. Klostret tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in den vackra och specifika naturen och ta del i gemenskapen och bönerna.