MARIAS LAMM
St. Josefs Kloster.
Imbramåla

Sankt Josef lär oss att leva i det fördolda, han lär oss tystnad.

Den Heliga Jungfruns Brudgum leder oss till att leva för Jesus genom Maria

Jesu Moder år vår Tillflykt, och vägen som leder oss till Gud.

Maria ber om medarbetare i Guds frälsningsplan för alla människor
genom hängivelse till Marias Obefläckade Hjärta.

”St. Josefs kloster, som vi kallar Sharonslätten, är en vildmark, men samtidigt en betesmark med bördig jord.
En slätt som vittnar om lågmäldhet, litenhet, ödmjukhet, och en tilldragande enkelhet.
I detta finner Vår Herre behag, och vi vår ro”.
”Vi lever ett Monastiskt liv där ivern att söka, lära känna, finna, älska och tjäna Brudgummen, tar första plats.
Doften som tränger fram ur kärlekens sökande sprids och ”fyller hela huset” (jfr. Johannes:12:3).

Den sanna samvaron med varandra börjar i tystnaden vi delar

"I förening med den himmelska liturgin ber vi i Kyrkans namn, prisar och förkunnar Den Allra Heligaste Traeenigheten, Den Heliga Jungfrun Maria, Helgonen och Änglarna”.

I Tillbedjan, tacksägelse efter löftet

Lotta Fjällborg, Marias Lamms första lekman avläggandes hennes löfte för ett år

Heliga Mässan:
Vardagar: kl 06.30
Söndagar och Högtider: Kl 11.00

TIDEGÄRDEN:
Laudes 05.30
Vesper  16.45
Kompletorium  20. 30

Sakramental Tillbedjan och Välsignelse:
Varje dag 17.30-18.30       LÖRDAG 20/7 STÄNGT!