loading...

"  Deus, Deus meus, at Te de luce vigilo " 

Sankt Josefs Kloster är Sveriges nordligaste kloster. Systrarna från den kontemplativa Ordensgemenskapen "Marias Lamm" vill genom bön, tystnad och ensamhet med Gud, grundad i en glädjefylld kärlek till Jesus, viga sina liv som offer till Gud för själars frälsning i de Skandinaviska länderna och där bära frukt för den Katolska KyrkanLiturgin firas enligt den extraordinarie formen. Systrarna tillverkar och säljer bl.a. träskulpturer, kors och naturlig tvål. Klostret tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in den vackra och specifika naturen och ta del i gemenskapen och bönerna.

Hjälp oss bygga vårt framtida kloster! Klicka här: