Om oss

Ordengemenskapen Marias Lamm är Katolska traditionella nunnor som i stor tacksamhet till Gud har avlagt eviga löften av fattigdom, kyskhet, lydnad och ett fjärde löfte av ständig omvändelse. På den här sidan berättar vi om oss själva: vår historia, vår spiritualitet, vårt dagliga liv.

Vår historia

Genast efter att Sr. M. Amada konverterade till den katolska tron trädde hon in i Moder Teresas Orden Missionaries of Charity där hon var verksam i närmare trettio år.
Gud ledde henne vidare i ett allt djupare böneliv och efter flera års betänkande, bön och väntande insåg hon att hon ta måste ta steget ut ur tryggheten av hennes älskade Orden.

Hon ville följa inspirationen som växt inom henne; att börja en ny religiös, kontemplativ familj.
En Orden som skulle be och offra allt för den Katolska Kyrkan, för själars frälsning i Sverige och Norden och för spridandet av en Katolsk kultur där.
Tillsammans med Sr. M. Karla och med tillstånd av Hans Eminense Anders Kardinal Arborelius, började Marias Lamm 2012.
2015 blev det upptaget som ”Consociationibus dioecesanis”.
Det var Guds försyn som ville ha det så, att det skulle börja i de nordligaste delarna av landet.

Vår spiritualitet

Vi lever ett kontemplativt liv i eremitisk anda, där bön, tystnad och arbete, i glädje och en barn-lik enkelhet förenar oss i Kristi Allra Heligaste Hjärta.
Vår Karisma är att be och offra våra liv och vårt dagliga leverne till Gud genom Marias Obefläckade Hjärta, för själars frälsning i Sverige och i hela Skandinavien , och för Kyrkan;  för Hennes förnyelse och Traditionella återupprättande.

Vår spiritualitet är ett totalt överlämnande av oss själva till Guds Försyn vilket bland annat innebär: absolut förtröstan på Gud i allting, tacksam kontemplation av Guds Vishet och Godhet, och att leva i den nuvarande stunden.
Läs mer om vår andlighet...

dagordningen

04.30: Vi stiger upp; "frambär er                       själva som ett levande och                     heligt offer som behagar Gud"
04.45: Meditation
05.30: Laudes 
06.00: Heliga Mässa (Söndagar:                       Mässa kl.10:00) 

07.00:    Frukost i tystnad och ensam                 Andlig läsning
              Arbete
09.00:    Sakramental Tillbedjan (tyst)                  Arbete
10.00:    Rosenkrans
              Arbete    
12.00:    Middagsbön
12.20:    Lunch i tystnad och ensam
14.00:    Fri
15.00:    Personlig bönetid
              Arbete
17.00:    Sakramnetal Tillbedjan (tyst)
18.00:    Vesper
18.30:    Kvällsmål (tillsammans två                    gånger i veckan)
              Studier, andlig läsning,                          personlig bön
21.00:    Kompletorium

Artiklar om oss