dagordning

04.25: Vi stiger upp; "frambär er själva som ett levande och 
                       heligt offer som behagar Gud"

04.45: Meditation

05.30: Laudes 

06.00: Helig Mässa (Söndagar kl.10.00) För närvarande ingen
           Mässa

 7.30    Frukost
 
8.15
   Bön till St. Josef, kort planering
            inför dagen 
 
9.00
    Rosenkrans 
            Sakramental Tillbedjan

10.20:  Arbete    

12.00:  Bön: Lilla Officiet till Ära av
               Den Obefläckade Avlelsen

12.25:    Lunch 

14.30.    Andlig Läsning

15.30:    Personlig bönetid/Tillbedjan
              Arbete

17.00:    Sakramental Tillbedjan 

18.00:    Vesper

19.00:    Kvällsmål 
              Studier, andlig läsning,  
              personlig bön                      

20.30:    Kompletorium