dagordning

04.30: Vi stiger upp; "frambär er                       själva som ett levande och                     heligt offer som behagar Gud"
04.45: Meditation
05.30: Laudes 
06.00: Helig Mässa (Söndagar:                       Mässa kl.10:00) 

07.00:    Frukost i cellen med
               andlig läsning
              
09.00:    Sakramental Tillbedjan (tyst)                  
10.00:    Arbete    
12.00:    Bön till Maria
12.20:    Lunch i tystnad i cellen

15.00:    Personlig bönetid
              Arbete
17.00:    Sakramental Tillbedjan (tyst)
18.00:    Vesper
19.00:    Kvällsmål i tystnad, ensam
               i cellen     (tillsammans tre
               gånger i  veckan)
             
 Studier, andlig läsning, personlig bön                      
21.00:    Kompletorium