vara katolik ... vara svensk

VARA KATOLIK ... VARA SVENSK

Det finns ingen motsättning mellan att vara svensk och katolik. Tvärtom! Sedan Sveriges omvändelse har kristendomen i vårt land nämligen alltid varit katolsk. ”Fädernas Kyrka i Sveriges land” är således den heliga Katolska Kyrkan.
Tänk på alla våra stora helgon: Ansgar, Sigfrid, David, Staffan, Eskil, Botvid, Thorsten, Ingrid, Birgitta, Katarina, osv. (Det finns fler än 125 svenska helgon!): alla var katolska! Sveriges konungar sedan Olof Skötkonung var katolska, Sveriges folk var katolskt, i Sveriges kyrkor firades den katolska liturgin och Vår Herre var närvarande i tabernaklen. Hundratals medeltida kyrkor vittnar fortfarande om Sveriges katolska förflutna. Jo, intill reformationen var hela den svenska kulturen, hela det svenska samhället alltigenom katolskt. Katolska Kyrkan är alltså ingen främling i Sverige.

Kristendomen och alltså Kyrkan kom dessutom till Sverige redan före de första främmande missionärerna, som Ansgar, på 700-talet[1]. Kristendomen kom först genom självaste vikingarna, som hade omvänt sig i länderna kring Nordsjön.
Dessutom var flera missionärer i Sverige vikingars barn eller barnbarn, som till exempel biskop Unni, som blev dödad i Västergötland på 900-talet för sin kristna tro. Katolska Kyrkan är följaktligen en oskiljaktig del av Sveriges identitet.
 
I den helige Erik kan vi se ett bra exempel på denna harmoni och enhet mellan de båda fädernesländerna. Att arbeta och kämpa för Sverige betydde för honom att arbeta och kämpa för Kyrkan och tvärtom. Ett annat exempel är heliga Birgitta. Bernt David Assarsson sa om henne: ”I sin mäktiga personlighet smälte fornnordisk civilisation och sann katolsk tro tillsammans till en harmonisk helhet av enastående prakt och skönhet.” 

Tyvärr har många av våra förfäder stått inför det omöjliga valet mellan å ena sidan sin tro på Gud och Kyrkan och å andra sidan sin kärlek till fosterlandet. Många av dem dog som martyrer därför att de inte ville välja mellan dessa båda. Deras blod är emellertid som frön som kommer att blomstra till rik frukt, ”Semen est sanguis christianorum.” (Tertullianus)

I himlen finns en stor skatt full av nåd som dessa martyrer har församlat. Vi ber att denna “skattkista” skulle öppnas och utgjutas över Sverige, över Norden och över hela världen, att den 'dolda floden' åter ska bryta fram!

[1] Jfr boken 'Beowulf' (England, 700-talet) beskriver redan striden mellan kristna och hedningar i Sverige.

Här kan Du ladda ner listan på alla Sveriges helgon: