Vår historia

Genast efter att Sr. M. Amada konverterade till den katolska tron trädde hon in i Moder Teresas Orden Missionaries of Charity där hon var verksam i närmare trettio år.

Gud ledde henne vidare i ett allt djupare böneliv och efter flera års betänkande, bön och väntan insåg hon att hon måste ta steget ut ur tryggheten av hennes älskade Orden.

Hon ville följa inspirationen som växt inom henne; att börja en ny religiös, kontemplativ familj.
En Orden som skulle be och offra allt för den Katolska Kyrkan, för själars frälsning i Sverige och Norden och för spridandet av en Katolsk kultur där.
Tillsammans med Sr. M. Karla och med tillstånd av Hans Eminense Anders Kardinal Arborelius, började Marias Lamm 2012.
2015 blev det upptaget som ”Consociationibus dioecesanis”.
Det var Guds försyn som ville ha det så, att det skulle börja i de nordligaste delarna av landet.