Fr. Ingvar Fogelqvists Homelier

"Jag skulle inte tro på Evangeliet, 
om inte den Katolska Kyrkans auktoritet hade lett mig till det”.
                                                                                     (St. Augustinus)

"Varje helgon är likt en ljusstråle som strömmar ut från Guds ord … 
Helighet i kyrkan utgör en tolkning av Skriften som inte kan förbises. 
Den Helige Ande som inspirerade de heliga författarna 
är samma Ande som driver de heliga att offra sina liv för evangeliet.”
                                                                                                              (Benedict XVI)