En oroväckande världsordning

”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. 
Det skall vara er andliga gudstjänst. 
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan av göra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt”.
                                                                                                                                                                                             

Mitt i Adventsbön och i tystnaden som råder, i förberedelse för Kristi Födelse Fest, man ber om bön, olyckliga nyheter når fram, de tränger igenom stillheten: förslag om tvång, människor lider orättvisor för att de inte går med på obarmhärtiga regler! 

Nya slags Initiativ
Rädsla över hela landet, rädsla över hela världen, rädslan spreds lika effektivt som viruset. 
Mediernas non-stop -information och regeringens sms till samtliga invånare gjorde sitt till: allas liv var i fara, framför allt din nästas liv.
Likt el-chocker fick vi ta emot varning på varning och nästan hela världsbefolkningen blev mer och mer motståndslös, uppgivna förvirrade - och ändå övertygade, övertygade om att göra allt för att  överleva.
Varifrån kom den alltmer ökade aggressionen och misstänksamheten? Depression och missbruk av olika slag blev allt vanligare.

Faktum är, att fast de flesta drabbas av en mild Covid-sjuka så låter vi oss så lätt rädas, för varför står vi annars så tysta och medgivande i de omänskliga beslut som nu drabbar en stor del av mänskligheten!
Överlevnads procenten är 99,74%!
Virus, som i alla tider kommit i samband med höst och vinter klimat - förde aldrig med sig ”oroväckande varianter” - inte heller blev en mängd människor deprimerade, ensamma , utkastade, förföljda, eller fysiskt slagna! 
Vi hörde inte heller om självmord på grund av influensa (senaste rapporten om självmord för Covid situationen kom från Australien).
Inte heller har vi någonsin hört att poliser och med-arbetande volontärer går in i affärer för att kontrollera någons hälsotillstånd, så som man nu gör i Österrike och Australien och Tyskland.

Nürnberg koden
Kort efter att Österrike blev det första landet i världen att göra covid-vacciner obligatoriska, krävde Ursula von Der Leyen, EU’s Ordförande  att Nürnberg koden från 1947 skulle avskrivas, alltså helt avskaffas. Varför? För att Covid-vaccination borde bli obligatorisk i hela Europa!
Nürnberg koden som förstås godkändes av alla världens nationer efter andra världskrigets slut,1947, säger att det skulle vara ett brott mot mänskligheten att injicera oprövade ämnen i människor mot deras vilja. (Covid vaccinerna är fortfarande experimentella)

Så här sammanfattar en artikel den här situationen: 
Nürnberg koden säger uttryckligen att "en persons frivilliga samtycke är absolut nödvändigt", vilket innebär att en person kan "utöva den fria rätten att välja, utan inblandning av något inslag av våld, bedrägeri, tvång, övergrepp eller lockelse och andra latenta former av tvång”. 

Till exempel fråntagande av rätten att arbeta om man inte är vaccinerad. 

Det främsta skälet till att skapa koden var därför att Nazisterna utförde hemska medicinska experiment utan människors samtycke. Dessa procedurer, vanligtvis utförda under ledning av högt uppsatta tjänstemän, var några av de värsta och mest onormala ingrepp som någonsin dokumenterats. Sedan dess krävs ett fullständigt och proaktivt pågående samtycke till alla medicinska ingrepp enligt lag i västländer som erkänner Nürnberglagarna.  För att kunna genomföra tvångs vaccinering, som Eu’s högsta ordförande menar att göra, måste alltså Nürnberg koden göras av med.

https://world-signals.com/news/2021/12/04/mengeles-time-is-back-eu-calls-for-abandonment-of-nuremberg-code-in-favor-of-compulsory-vaccination/
https://svenska.yle.fi/a/7-10009692


Det räcker inte att bara ”hoppas på” att detta inte ska komma till Sverige, som någon politiker lär ha svarat. Det får inte komma till Sverige!  Det får inte finnas någonstans, på detta lilla jordklot, en stat som tvingar sig på, med lagens makt, att göra vad de vill med människors kroppar!

Ett annat påtagligt exempel på vad som försegår är att den Internationella brottmålsdomstolen har godkänt en stämningsansökan mot den Israeliska regeringen, och andra tjänstemän, där de anklagas för brott mot mänskligheten och brott mot Nürnberg koden på grund av deras påtryck och tvångsinförande av ett nationellt experimentellt vaccinationsprogram mot covid-19.
Stämningen lämnades in på uppdrag av "Anshei Emet" ("Sanningens människor"), en grupp” advokater, läkare, offentliga och allmänna aktivister som valde att utöva sin demokratiska rätt att neka ”erbjudandet” till [Pfizer Covid-19] experimentell medicinsk behandling" trots "stora påtryckningar" från den Israeliska regeringen.

Plötsligt ändrade lagar
Liksom i Kina, där de som följer med i Partisvängarna och är redo att hjälpa till i fråntagande av  människors frihet, blir belönade, så visar det sig att samma attityder mer och mer gäller i Europa.
De som följer vaccinations politiken får resa, något som annars alla har kunnat göra i alla tider. 
De får gå in på alla slags varuhus, något som annars alla har kunnat göra i alla tider. 
De får gå på den heliga Mässan utan digitala bevis på ens hälsotillstånd, något som alla annars har kunnat göra i alla tider.

I Österrike kriminaliseras inom kort, alla som motstår vaccinet.
Från den 1:a Februari anses de Österrikiska invånarna illegala om de inte vaccinerar sig, så det blir en total nerträngning för de ovaccinerade som dessutom får betala 200 Euro varje månad i böter.
Om du trots förbud skulle påkommas med att besöka din familj, morföräldrar  till exempel, så får du böta upp till 3000 Euros för varje gång du ses gå dit och komma därifrån!
Uppgifter om någon är vaccinerad eller inte finns hos polismyndigheterna och i passen!  

Används Österrike som en ”förebild” man sedan vill att hela Europa ska följa?

I Italien är det inte tillåtit att försörja sig om man inte låter sig vaccineras; man blir arbetslös.
I Grekland måste alla över 60 år betala staten 100 Euro för varje månad som de förblir ovaccinerade. (Hur stor pension har människor i Grekland?!)

Den bayerska ministerpresidenten Markus Söder sa nyligen:
"Endast vaccination kan befria oss från Coronavirusets cirkel
På det svarar Dr. Robert Malone som är forskaren bakom mRNA- vaccin tekniken:
”Det är grovt naivt. Hur många gånger måste vi säga att dessa vacciner är mycket klent effektiva i förhindrandet av infektion, replikering och spridning? De är delvis skyddande mot sjukdomar. 
Naturlig immunitet är ett betydligt bättre skydd mot sjukdomar!”
Han beklagar ”logiken" som ”driver så många av oss men inte är baserad på vetenskap.” 

https://www.lifesitenews.com/blogs/austrian-german-govts-have-gone-mad-says-creator-of-mrna-vaccine-technology/?utm_source=home_blogs&utm_campaign=usa


Kära nån, varför vill vi inte se det vi ser?

Digitala pass för att få Kristi Kropp och Blod!
Ve, ve, ve.

11.00         Hög Mässa - Visa pass. Sitt på markerade platser.

I Berlin, Tyskland, tillåts endast personer som har vaccinerats mot covid-19 eller nyligen tillfrisknat från sjukdomen att närvara vid Mässan. 
De troende måste visa vaccinationsbevis eller annars bevisa att de inte bär på viruset och för de som inte är vaccinerade finns det någon Mässa vid en specifik tid - förutsatt att de visar negativ covid-test vid ingången av Kyrkan,
och det beviset får inte vara äldre än 24 timmar…!
Dessutom utfärdade dem ett antal "skyddande hälsoåtgärder" som skulle tillämpas i varje kyrka.
Enligt dessa kommer Vigvattenskålen att förbli tom, och de trogna som vill delta i den Heliga Mässan måste bära mask och får inte ta emot den heliga kommunionen på tungan.
(Det finns fortfarande inga vetenskapliga bevis på att kommunionen på tungan skulle innebära större smittorisk, tvärtom så innebär det mindre risk, sägs de som undersökt det). 
Och vem kan egentligen hindra trogna katoliker att på medicinska grunder ta emot sakramenten !? 
Detta har sannerligen har ingen grund i kyrkolagen!

Vi vänjer oss vid allt
Ändå så har Covid blivit en integrerad och normal del av våra liv.
Man börjar bli van, känner sig hemma med det, trivas med det, och nu efter lite mer än två år av vi-ruset, kan vi inte tänka oss ett liv utan det!
Under tidigare virustider har sjuktillståndet bidragit till, som det brukar i svåra tider, att människor kommer närmare varandra, tar hand om sig själva och om varandra. 

Corona har istället bidragit till särskiljning; en ny sorts klass indelning; vaccinerade versus icke-vaccinerade.

De som orkestrerar detta globala tillstånd har lyckats göra marionetter av världens styrande; stora och viktiga ledare likväl som mindre viktiga ledare, sekulära ledare såväl som religiösa ledare.
Denna anonyma elit har lyckats tränga sig in i våra liv - och vi tycker inte att det gör något, snarare verkar det som att vi börjar ty oss till dem. 
Vi gör vad de vill redan innan de säger något. Vi vet vad de kommer att be oss och vi går dem till mötes. 
De som har kidnappat vår värld, vår familj, vår frihet, vår autonomi, vår förmåga att tänka förnuftigt, och  t.o.m. vår hälsa - 
känner vi oss nu i frid med. 

Det påminner om det fenomen som kan hända vid med kapning och människorov där gisslan plötsligt efter att ha gjort motstånd, inte endast frivilligt överlämnar sig, men vill inte längre skiljas från deras berövare.

Stockholms syndromet.

Många verkar inte inse hur allvarlig en obligatorisk vaccination är! Även de som är vaccinerade mot Covid-19, borde se med fasa på förslaget att det skulle vara ett brott att inte vaccineras; att en medborgare som vägrar denna behandling ska få böter på flera tusentals Euros! 

Gud som inte tvingar på oss vår tro men ger oss nåd och frihet att komma fram till våra beslut enligt vår fria vilja, ger oss bästa exempel på hur regeringen ska låta varje människa själv få bestämma över sin kropp. Dessutom är Covid-vaccinerna abort besudlade och experimentella. Man kan inte undgå att märka, att de som en gång tar vaccinet verkar behöva fortsätta med otaliga tilläggande injektioner! 
Ad infinitum?

Så nu, är de vaccinerade och ovaccinerade formellt åtskilda församlingsmedlemmar.
Och det slutar antagligen inte här.

Varför ska de ovaccinerade segregeras om de vaccinerade är beskyddade genom vaccinet? 
Varför hålla avstånd och sitta på markerade platser?
Vem beskyddar vi?

Omicron är mild i 95% fall och allvarlig i 5% fall! 
Majoriteten av Covid smittade/sjuka är de som har vaccinerats två, tre, fyra gånger!

Vi har också förstått att de som blir allvarligt drabbade är oftast dem som bär på samexisterande besvär, vissa svagheter som ålderdom, brister och åkommor. Vid det här laget har miljoner och åter miljoner människor över hela världen haft Covid - de har överlevt och är helt friska!

Låt oss göra bot och be Rosenkransen som Maria har bett oss om, låt oss återvända till Gud och till Hans budord. Vem vet, kanske Han ska ha nåd och visa oss barmhärtighet!

Det är mycket ledsamt för en katolik, att se Kyrkan som låter sig styras av för Henne främmande makter istället för att ge klarhet på hur vi ska leva vår tro till fullo! Kyrkan har låtit sig bindas till händer och fötter och kan inte vittna till tro, till frihet från Stat, till förening och enhet.
Europas kyrkor kommer tillsammans och uppmanar till vaccinering! En ekumenik baserat på hälsoprogram och tvång, på allt utom en sann Katolsk tro? Vilken auktoritet har Europas kyrkor att uppmana ledare till att motverka "desinformation"?!
Vilken är egentligen desinformationen?
Och vem bestämmer att de som säger sig ha den sanna och rätta informationen, de som igen och igen uppmanar/tvingar alla till att ta ett vaccin, verkligen har den sanna insikten när hundratals doktorer runt om i världen säger precis tvärtom?                          / https://doctors4covidethics.org/doctors-for-covid-ethics-signatories/

Och tio tusentals vetenskapsmän påvisar att det är ansvarslöst att uppmana alla till att injiceras med Covid vaccinet.   https://gbdeclaration.org

Miljontals ovaccinerade lider runtom i världen, blir slagna, utestängda, fängslade, arbetslösa, kan inte ens handla basmat i livsmedelsaffärer! Men de får inte ett ord av medlidande från Kyrkans ledare.
Kyrkan ger alltid budskap om solidaritet och medlidande till människor vid olika slags olyckor, våldsövergrepp och till dem som drabbats av sorg…men ingen verkar ha någon medkänsla för dem som lider oerhörda orättvisor runt om i världen på grund av ett vaccin!
Är det inte konstigt? 

Kardinal Schönborn tillfrågades varför Kyrkan inte gör motstånd till vaccinationsmandaten. Han svarade: "därför att det inte är en trosfråga"! Men man frågar sig då varför påven så ofta uppmanar till vaccin - om det inte är en trosfråga?! 
Att staten vill tvångsvaccinera människor och utestänga dem från ett socialt liv - är det inte en trosfråga?

Kroppen före själen?
Hur kan vi vara så naiva att tro att den anonyma eliten(för vem vet vilka de är som förser hela världen med dessa regler och stränga bestämmelser?) vill göra gott genom segregering, vaccinering av små barn och ungdomar, nedstängning, strama restriktioner och totalt onödiga och ovidkommande regler!?

Hur kan man tro på att den strategi, som nu används, är för den enskildes goda, för det socialt goda, det allmänna goda: att utestänga människor från rätten till deras dagliga liv ex. gå till kyrkan, handla mat, besöka sin familj, arbeta…? 
Skulle vi inte hjälpa varandra till en kristen frihet?

Vad säger vi om synden?
Det faktiskt är så, att samtliga Covid-vaccin som nu existerar är gjorda eller testade på cell linjer från aborterade barn. 
Och inte ”bara” ett barn.

Att människor utestängs från att göra deras Söndagsplikt?

Det talas om våra kroppar, 
men inte om våra själars frälsning, risken att bli smittad av synd, och dödlig synd till råga på allt! 
Vad hjäper det att ha en sund kropp på bekostnad av levande aborterade barn? 
Eller, för dem som inte tror på att abort har något med vaccinet att göra;  accepterar de att människor runt om i världen blir misshandlade, förföljda och utestängda från en social samvaro, fängslade etc. - bara för att de tackar nej till en spruta som ändå inte är licensierad (dvs. vaccinet är fortfarande ett prov vaccin)?

Vad vinner vi på att ha vår kropp om vi sedan förlorar vår själ?

Gud blev kött och kom till vår värld för att befria oss från synden. Gud gav oss sin ende Son, Guds Son led, led ända in till döden för vår frälsning. Men i dessa tider, när världen är upp och ner och Kyrkan går igenom kolossala kriser, finns enbart två typer av syndare, två slags ”förstörare för alla andra”: de ovaccinerade och de traditionella. 

Fast det inte står något om dem i Skrifterna, ingenting är uttalat om dem i Kyrkans läroämbete, inte heller finns det några liknande ”avvikare” i Kyrkans tradition och historia…

Gud är inte likgiltig inför människans öde. I Kristi efterföljelse arbetar också de trofasta med Honom, för själars frälsning. 

Ingenting gläder Gud mer än människors ödmjuka bön, bot och iver för syndares omvändelse.
Det är vad Jesus kom för, och det är den Katolska Kyrkans mission -
själar och evigt liv, är Hennes ständiga oro och arbete.
Ingen förnekar att Covid existerar, men invändningarna är mot sättet som viruset ”bekämpas” (eller alltmer frodas?).

Något som ständigt upprepas är ”ingen är säker förrän alla är säkra” . Vad betyder det? Att ingen kan köra om inte alla kör? Att ingen kan sova om inte alla sover?

Hur lysande klart är det då inte att detta är en global strategi som tvingar oss in på ett spår - utan återvändo.

En stat där man gör som alla gör, eller där man blir tillsagd i allt vad som ska göras genom tidningars och radios och tv.s oupphörliga förbud och varningar och hot under täckorden ”kärlek till din nästa”. 

Ju mer vaccin vi får i oss ju mer varianter dyker upp! Ju mer vaccin vi får i oss ju sjukare blir vi! Ju mer vaccin vi får i oss ju mer förlorar vi vår naturliga immunitet så ju mer vaccin vi får i oss ju mer vaccin kommer vi att behöva!

Handlar det om pengar måntro? 

De ovaccinerade står i vägen här: om inte alla vaccineras är ingen vaccinerad? Om inte alla är friska är ingen frisk? Om inte alla är frälsta är ingen frälst?…


Vaccinets definition
Vaccin, lär vi oss, är ett ämne som används för att stimulera produktionen av antikroppar och ge immunitet mot en eller flera sjukdomar. Produkten framställs för att fungera som ett antigen utan att framkalla sjukdomen.
Men de aktuella vaccinerna är experimentella mediciner och kan ge en övergående lindring av symtomen så att personen får en mildare reaktion på viruset än denne annars skulle få. Det stoppar alltså inte smittan, inte heller bygger vaccinet upp immun försvaret. Därför är det helt ofattbart att man jagar de ovaccinerade med beskyllningar om att de är en fara för andra! 

Nu kanske någon säger:
”det som skrivs här verkar vara helt fel;  det är uppfattningen av en minoritet! Majoriteten säger tvärtom och hela världen följer det därför att det har en officiell stämpel  av auktoritet”. 

Så, vi tar våra egna beslut i allting, så också när det gäller Covid. 
Låt oss i alla fall fråga oss, såsom Herren själv lär oss; 
Visar denna nuvarande strategi någon god frukt?
Vad har hänt de senaste två åren i världen och i Kyrkan?
Är trädet gott, är frukten god.

Vi låter Biskop Strickland av Tyler, Texas få sista ordet:

”Jag är inte här för att döma någon annans agerande. Jag måste stå inför Herren för mina beslut, men jag kommer inte att beordra någon att bära munskydd eller att ta ett vaccin eftersom det är ditt val av fri vilja. Ja, det är min skyldighet att uppmana dig att bilda ditt samvete, att lära dig vad du behöver veta för att fatta ett väl informerat fritt beslut, men mandat är av ondo.
Det finns något i den medicinska världen som kallas autonomi. Gud gav oss vår kropp. Och vi är ansvariga att göra valet att vara förvaltare av det liv som Gud har gett oss. För mig som biskop att beordra vad ditt val ska vara är omoraliskt, och jag vill göra mitt bästa för att stå inför Herren – ja, jag är en syndare – men jag vill att måttet av synd ska vara så liten som möjligt om jag plötsligt skulle dö. 
Jag ska göra mitt bästa för att uppmana dig att göra detsamma”.
                                                                                               /Biskop J. Strickland, Homilia 14/11, 2021/

 

”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. 
Det skall vara er andliga gudstjänst. 
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt”.
                                                                                                                                            /Rom.12:1-2/